cookies
Vei găsi „cookie-urile” noastre delicioase
Scopul cookie-urilor site-ului Muziker este de a face din vizita ta o experiență plăcută în orice moment. Ești de acord cu utilizarea tuturor cookie-urilor apăsând butonul „Sunt de acord”, sau selectezi în setări doar cele pe care le agreezi. Mai multe informații.
Sunt de acord
Refuză

Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale

I. Termeni şi condiţii aplicabile cumpărătorilor - consumatorilor

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prima parte a acestor Termeni și Condiții Generale (în sensul primei părți denumită în continuare „acești Termeni și Condiții Generale”) guvernează drepturile și obligațiile părților la contractul de cumpărare dintre vânzător, care este MUZIKER, a.s. , cu sediul social la Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Republica Slovacă, IČO 35 840 773, înregistrată în Registrul Comerțului Judecătoriei Orașului Bratislava III, Secția: Sa, Inserarea nr. 3337/B (denumit în continuare „vânzătorul”) și către cumpărător – consumator, al cărui obiect este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul magazinului online al vânzătorului (denumit în continuare „e-shop”); ) (denumit în continuare „contract de cumpărare” sau „contract”).

Date de contact și de identificare a vânzătorului:

Adresa de e-mail: romania@muziker.com
Număr de telefon: +40 317 800 204
ID TVA: SK7020001021
Cod fiscal: 2021680991
Adresa: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Republica Slovaca

Autoritatea de supraveghere:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
(Inspectoratul pentru Inspecția Comerțului Slovac pentru regiunea Bratislava)
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovacia
Odbor výkonu dozoru
Departamentul de Supraveghere a Pieței
ba@soi.sk
Telefon: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax: 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. În conformitate cu prima parte a Termenilor și condițiilor, termenul cumpărător înseamnă un consumator, persoană fizică care nu acționează în sfera afacerilor, angajării sau profesiei (denumit în continuare „cumpărător”) ( vânzătorul și cumpărătorul, denumite, de asemenea, separat „partea contractantă” sau în mod colectiv „părțile contractante”).

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

2.1. Vânzătorul se obligă la următoarele:

 1. livrează cumpărătorului produsele comandate în cantitatea și calitatea convenite și le ambalează sau le pregătește pentru transport în modul necesar pentru păstrarea și protecția lor, și
 2. predă cumpărătorului toate documentele necesare pentru preluarea și folosirea bunurilor, precum și alte documente cerute de reglementările legale în vigoare, în formă scrisă sau electronică, cel târziu împreună cu produsele.

2.2. Vânzătorul are dreptul la plata integrală a prețului de cumpărare de către cumpărător pentru bunurile livrate.

2.3. Vânzătorul are dreptul de a anula comanda dacă, din cauza lipsei de stoc sau a indisponibilității bunurilor, nu poate livra bunurile cumpărătorului în perioada de timp specificată în prezentele TCG sau la prețul indicat în magazinul electronic, cu excepția cazului în care clientul este de acord cu înlocuirea produsului. Vânzătorul este de asemenea îndreptățit să refuze comanda din motive nediscriminatorii, în special atunci când are în evidență o datorie neachitată de către cumpărător, în cazul în care cumpărătorul nu a preluat în trecut în mod repetat mărfurile, deși era obligat să o facă, sau dacă vânzătorul are temerea că acceptarea comenzii i-ar putea cauza daune.

2.4. Cumpărătorul se obligă la următoarele:

 1. să preia bunurile,
 2. să plătească vânzătorului prețul de cumpărare convenit în mod corespunzător și în timp util.

2.5. Cumpărătorul are dreptul de a i se livra bunurile în cantitatea, calitatea, la timpul și locul convenite.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

3.1. Contractul de cumpărare se încheie prin acceptarea obligatorie de către vânzător a propunerii cumpărătorului de a încheia contractul de cumpărare, care se realizează prin completarea formularului de comandă de către cumpărător (formularul completat și depus de către cumpărător, denumit în continuare “Comandă”).

3.2. Acceptarea obligatorie a propunerii de încheiere a contractului va fi efectuată de către vânzător fără întârzieri nejustificate, în mod obișnuit în termen de două zile lucrătoare de la plasarea comenzii, după verificarea disponibilității produselor, a prețurilor valabile și a termenului de livrare solicitat de cumpărător. Expedierea produsului de către vânzător este considerată acceptare obligatorie. Nu este necesară acceptarea obligatorie prin e-mail. În cazul constatării unui preț mai mare, vânzătorul va solicita acordul cumpărătorului pentru modificarea prețului înainte de expedierea comenzii. Încheierea contractului de cumpărare are loc doar după acordul cumpărătorului cu modificarea prețului și confirmarea ulterioară a comenzii de către vânzător.

3.3. Mesajul automat de confirmare a înregistrării comenzii de către vânzător, care este trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului imediat după plasarea comenzii are doar scop informativ, este transmis cumpărătorului pentru a-l anunța despre înregistrarea comenzii și nu este considerat o acceptare obligatorie a propunerii de încheiere a contractului de către vânzător.

3.4. Vânzătorul poate oferi gratuit bunuri suplimentare (denumit în continuare „cadou”). Cumpărătorul își va da consimțământul pentru această bonificație prin alegerea cadoului selectat înainte de trimiterea comenzii. Comandarea unui cadou este opțională. În cazul în care cumpărătorul nu dorește un cadou, el nu este obligat să arate această voință.

3.5. Vânzarea băuturilor alcoolice este posibilă numai persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Prin depunerea unei comenzi care implică băuturi alcoolice, cumpărătorul confirmă că a împlinit vârsta de 18 ani cel târziu în ziua depunerii comenzii. Vânzătorul este îndreptățit să verifice acest fapt prin solicitarea unui act de identitate valabil și dacă cumpărătorul nu îndeplinește această cerință sau nu o poate dovedi, vânzătorul nu este autorizat să livreze băuturile alcoolice. Acest lucru se aplică și persoanei care a fost desemnată de cumpărător să ridice mărfurile.

4. PREVEDERI PRIVIND PREȚUL DE CUMPĂRARE

4.1. Cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de vânzare pentru bunurile agreate în contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv costul livrării produselor și taxele pentru servicii adiționale (în continuare denumit "prețul de vânzare").

4.2. Informațiile detaliate și actualizate despre metodele de plată se găsesc în secțiunea Condiții de plată a magazinului electronic al vânzătorului. Este posibil ca unele metode de plată să nu fie disponibile pentru toate comenzile, din cauza (de ex.) valorii lor sau metodei de expediere selectată. Cumpărătorul va fi informat cu privire la orice limitări în cursul plasării comenzii.

4.3. Orice costuri de transport și ambalare vor fi taxate înainte de trimiterea comenzii. Orice taxe pentru serviciile suplimentare sunt actualizate instantaneu în comandă, în funcție de alegerea cumpărătorului de servicii suplimentare, niciodată după plasarea comenzii. În cazul în care mărfurile urmează să fie transportate către cumpărător în afara Uniunii Europene, poate apărea o datorie vamală. Cumpărătorul este răspunzător pentru plata datoriei vamale, iar cumpărătorul poate fi obligat să efectueze plăți suplimentare aferente operațiunilor vamale în cuantumul și modalitatea specificate de legislația general obligatorie a țării în care sunt livrate mărfurile. Cu excepția cazului în care părțile se precizează sau convin altfel, vânzătorul nu este obligat să suporte aceste obligații în numele cumpărătorului.

4.4. Dacă cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de cumpărare prin transfer bancar, ziua în care întregul preț de achiziție a fost creditat în contul vânzătorului este considerată a fi ziua plății.

4.5. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de cumpărare până la data convenită în contractul de cumpărare.

5. LIVRAREA MĂRFURILOR ȘI TERMENI DE PLATA

5.1. Vânzătorul va livra mărfurile cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, în cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. În cazul în care vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra bunurile în termenul convenit, cumpărătorul va solicita livrarea bunurilor într-un termen rezonabil suplimentar, care va fi stabilit de cumpărător ca parte a cererii. În cazul în care cumpărătorul nu solicită acest lucru vânzătorului în termen de două luni de la data la care bunurile urmau să fie livrate, predarea se consideră că a avut loc, dacă nu se dovedește contrariul. În cazul în care vânzătorul nu livrează articolul respectând acest termen suplimentar, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract.

5.2. În cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile fără retragerea prealabilă în scris din contract, vânzătorul are dreptul la rambursarea costurilor reale suportate în încercarea de a livra comanda.

5.3. Cumpărătorul este obligat să preia personal bunurile sau să se asigure că un terț le preia în numele său. În cazul în care este necesară repetarea livrării din motive imputabile cumpărătorului (de exemplu, atunci când cumpărătorul sau un terț desemnat de acesta nu se află la locul convenit), toate costurile suplimentare suportate în acest mod vor fi suportate de către cumpărător, inclusiv orice depozitare.

5.4. Cumpărătorul are dreptul de a inspecta coletul la livrare. În cazul în care cumpărătorul constată orice daune de transport, acesta are dreptul de a refuza preluarea bunurilor. Curierul este obligat să emită un proces-verbal de avarie cu privire la deteriorarea mărfii, în prezența și la cererea cumpărătorului. Pe baza unei astfel de probe livrată vânzătorului, vânzătorul poate, în urma soluționării evenimentului de deteriorare cu serviciul de livrare de colete, să asigure repararea produsului defect, o reducere a prețului de achiziție sau să livreze bunuri noi către cumpărător, în cazul unor vicii nereparabile. Cererile de acest tip depuse la o dată ulterioară vor trebui dovedite.

5.5. Opțiunile de expediere și informațiile detaliate și actualizate despre condițiile de expediere sunt înscrise în secțiunea „Costuri de expediție și timpul de livrare” a magazinului electronic. Pentru unele comenzi, unele metode de transport pot fi indisponibile. Cumpărătorul va fi informat cu privire la orice limitări în timpul plasării comenzii.

5.6. Cumpărătorul, în calitate de destinatar al mărfii, este de acord ca factura să fie emisă și livrată acestuia în format electronic. Odată încheiat contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să respecte solicitarea cumpărătorului de a corecta sau modifica datele din factură, în special de a schimba persoana cumpărătorului sau de a schimba adresa de livrare în altă țară.

5.7. Contractul de cumpărare se încheie cu o condiție de reziliere: în cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile în termen de 5 zile de la solicitarea suplimentară a vânzătorului, și nu stabilește cu vânzătorul o dată alternativă de preluare a mărfii, contractul va fi reziliat, părțile vor returna sau rambursa tot ceea ce au primit, în special prețul de cumpărare și bunurile asupra cărora vânzătorul dobândește dreptul de a dispune în mod liber. Acest lucru nu afectează dreptul vânzătorului la despăgubiri conform alin. 5.2.

6. REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE

6.1. Bunurile rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrală a prețului de cumpărare de către cumpărător. Predarea are loc fie prin ridicarea personală a mărfii de către cumpărător, fie folosind serviciile de livrare a colete.

6.2. Riscul de deteriorare a mărfii trece la cumpărător la predarea mărfii de către vânzător sau la un serviciu de livrare de colete. Predarea se consideră că a avut loc chiar dacă vânzătorul declară bunurile disponibile pentru a fi ridicate și cumpărătorul nu le preia.

7. POLITICA DE GARANȚIE PENTRU CONSUMATORI

7.1. Vânzătorul este responsabil pentru defectele produsului, iar cumpărătorul este obligat să depună imediat o reclamație vânzătorului.

7.2. Această politică de garanție pentru consumatori este aplicabilă gestionării reclamațiilor consumatorilor (denumită în continuare „Politica de garanție”).

7.3. Dreptul la garanție poate fi exercitat de către cumpărător numai în cazul bunurilor care prezintă defecte, sunt acoperite de garanție și au fost achiziționate în magazinul electronic al vânzătorului.

7.4. În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la înlăturarea gratuită a defectului după livrarea mărfii, inclusiv a tuturor accesoriilor acestuia.

7.5. Reclamațiile sunt tratate de către vânzător în scris, pe hârtie sau în formă electronică, fără întârziere. În cazul în care mărfurile sunt defecte, clientul are dreptul de a depune o reclamație vânzătorului completând formularul de reclamație și trimițându-l vânzătorului în mod electronic, împreună cu livrarea mărfurilor vânzătorului într-una din modalitățile enumerate mai jos, sau livrând formularul pe hârtie împreună cu bunurile reclamate într-unul din modurile enumerate mai jos. Modalități de depunere a cererii:

 1. Anexarea formularului de reclamație la bunurile reclamate și livrarea acestuia la centrul de reclamații la următoarea adresă (denumită în continuare „centrul de reclamații”):
  Muziker Claims
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno, Slovacia
 2. Livrarea formularului de reclamație și expedierea bunurilor reclamate la unul dintre magazinele fizice ale vânzătorului, în cazul în care primirea acestor bunuri este posibilă în ceea ce privește produsele vândute sau serviciile furnizate, sau către o persoană autorizată.

7.6. Cumpărătorul poate cere vânzătorului prin formularul de reclamație să organizeze transportul la centrul de reclamații. În acest caz, vânzătorul va aranja transportul bunurilor reclamate în numele cumpărătorului, pe cheltuiala sa, utilizând serviciile de livrare a coletelor. Bunurile reclamate se consideră că au fost livrate vânzătorului în ziua primirii lor de către vânzător în centrul de reclamații. Transportatorul este un terț care acționează în nume propriu și, prin urmare, ridicarea mărfurilor reclamate pentru transport de către expeditor nu afectează începerea procesului de soluționare a reclamației.

7.7. Cumpărătorul este obligat să ambaleze în mod corespunzător bunurile reclamate, ținând cont de natura acestora și de natura defectului reclamat. Vânzătorul va fi răspunzător pentru orice scădere a valorii mărfurilor la momentul primirii acestora.

7.8. La sediul vânzătorului și la persoana autorizată, vânzătorul trebuie să asigure prezența persoanei eligibile să rezolve reclamațiile în timpul programului de lucru.

7.9. În cazul în care cumpărătorul intenționează să livreze bunurile reclamate la unul dintre magazinele fizice ale vânzătorului, vânzătorul recomandă să verifice în prealabil posibilitatea de a primi bunurile în acest loc.

7.10. La depunerea unei reclamații, cumpărătorul este obligat să facă dovada că bunurile au fost achiziționate de la vânzător și durata perioadei de garanție. În plus, cumpărătorul este obligat să indice cu precizie tipul și amploarea defectelor bunurilor.

7.11. Ziua începerii procesului de soluționare a daunei este considerată a fi ziua în care cumpărătorul a livrat:

 1. formularul de reclamație,
 2. bunurile reclamate, inclusiv accesoriile; și
 3. parole sau coduri de acces, dacă acestea se referă la bunurile reclamate.

7.12. Formularul de reclamație este atașat ca Anexă nr. 1 la aceste TCG și cumpărătorul îl poate completa și depune și electronic folosind acest link: https://www.muziker.ro/reclamatii.

7.13. Vânzătorul sau o persoană autorizată va emite cumpărătorului o confirmare a reclamației în forma adecvată aleasă de vânzător (inclusiv un e-mail), care va conține data depunerii reclamației, datele de contact ale vânzătorului și ale cumpărătorului, descrierea defectelor produsului, modalitatea de soluționare a creanței pe care clientul o preferă și o prevedere referitoare la drepturile clientului care decurg din § 622 și § 623 din Codul civil (denumită în continuare „confirmarea creanței”).

7.14. În cazul în care reclamația este depusă prin mijloace de comunicare la distanță, vânzătorul este obligat să furnizeze imediat cumpărătorului o confirmare a reclamației. Dacă nu este posibilă livrarea imediată a confirmării, aceasta trebuie să fie livrată fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu documentul de soluționare a daunei. Nu este necesară livrarea confirmării depunerii cererii în cazul în care cumpărătorul poate dovedi in alt mod depunerea reclamației.

7.15. În conformitate cu decizia cumpărătorului, în exercitarea oricăror dintre drepturile sale decurgând din § 622 și § 623 din Codul civil, vânzătorul sau persoana autorizată este obligat să stabilească modalitatea de soluționare a creanței în linie cu această Politică de garanție imediat, în cazuri mai complexe în termen de 3 zile de la data începerii procesului de soluționare a daunelor, și în cazuri justificate, în special în cazul în care este necesară o evaluare tehnică complexă a stării mărfurilor, nu mai târziu de 30 de zile de la data începerii procesului de soluționare a cererii. Odată stabilită modalitatea de soluționare a creanței, vânzătorul sau persoana autorizată va trata imediat reclamația; în cazuri justificate, plângerea poate fi soluționată într-o etapă ulterioară. Cu toate acestea, soluționarea cererii nu trebuie să dureze mai mult de 30 de zile de la data începerii procesului de soluționare a cererii. Odată expirată perioada de soluționare a reclamațiilor, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract sau are dreptul de a înlocui bunurile reclamate cu bunuri noi. Vânzătorul informează cumpărătorul despre încetarea procesului de soluționare a daunei și despre rezultatul soluționării daunei în modul convenit de ambele părți. Concomitent, cumpărătorul va primi un protocol de reclamație împreună cu bunurile. În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamație pentru mărfuri în primele 12 luni de la data primirii mărfurilor, vânzătorul poate soluționa cererea prin respingere numai pe baza opiniei unui expert sau a unei declarații emise de un entitate autorizată, notificată sau acreditată sau de către o persoană fizică autorizată (denumită în continuare „evaluarea de expertiză a bunurilor”). Indiferent de rezultatul evaluării profesionale, vânzătorul nu va cere cumpărătorului să finanțeze costurile evaluării de expertiză a bunurilor sau alte costuri legate de evaluarea de expertiză a bunurilor. În cazul în care cumpărătorul a depus o reclamație pentru mărfuri după 12 luni de la data primirii mărfii și vânzătorul a respins-o, persoana care se ocupă de reclamație este obligată să indice în documentul de soluționare a reclamației cine poate fi abordat de către cumpărător pentru evaluarea de către expert a mărfurilor. În cazul în care cumpărătorul încredințează mărfurile persoanei autorizate specificate în documentul de soluționare a daunei pentru o evaluare de expertiză a mărfurilor, costurile evaluării de expertiză a mărfurilor, precum și toate celelalte costuri aferente suportate în mod intenționat, vor fi suportate de către vânzător, indiferent de rezultatul expertizei. În cazul în care cumpărătorul dovedește prin expertiză că vânzătorul este responsabil pentru defectul reclamat al mărfii, poate depune din nou reclamație; perioada de garanție nu expiră și se prelungește automat cu timpul necesar pentru evaluarea profesională a mărfurilor. Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului, în termen de 14 zile de la data cererii reintroduse, toate costurile suportate pentru evaluarea de expertiză a mărfurilor, precum și toate costurile aferente suportate în mod intenționat. O astfel de cerere reînaintată nu poate fi respinsă.

7.16. Vânzătorul poate schimba oricând articolul defect cu un articol fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru cauzează probleme majore cumpărătorului.

7.17. Dreptul la o reparație gratuită în garanție încetează:

 1. în cazul în care cumpărătorul nu dovedește că a achiziționat bunurile defecte de la vânzător,
 2. în cazul în care cumpărătorul nu raportează defecte evidente la momentul primirii mărfii,
 3. la expirarea perioadei de garanție a mărfurilor,
 4. în cazul deteriorării mecanice a bunurilor cauzate de cumpărător,
 5. modificarea mărfurilor de către cumpărător (îndoire, tăiere, scurtare, găurire etc.), dacă bunurile nu sunt destinate unei astfel de modificări și dacă defectul a apărut ca urmare a unei astfel de modificări,
 6. în cazul utilizării sau depozitării mărfurilor în condiții care nu corespund celor de mediu adecvat din cauza temperaturii, umidității, influențelor chimice sau mecanice,
 7. în cazul utilizării greșite sau al tratamentului neglijent al bunurilor,
 8. în cazul în care deteriorarea bunurilor a fost cauzată de utilizare excesivă sau de utilizare care este în contradicție cu condițiile specificate în documentație, principiile generale, standardele tehnice sau standardele de siguranță,
 9. în cazul înlocuirii pieselor originale ale produsului,
 10. în cazul utilizării incorecte a tensiunii de alimentare sau a unui hardware sau software incorect, neautorizat sau ilegal,
 11. în cazul utilizării de consumabile incorecte, incompatibile sau neoriginale, dacă defectul a fost cauzat de utilizarea unui astfel de material,
 12. în cazul în care deteriorarea bunurilor a fost cauzată de uzură naturală, defectare sau deteriorare accidentală,
 13. în cazul în care deteriorarea bunurilor a fost cauzată de un virus informatic,
 14. în cazul manipulării mărfurilor de către o persoană neautorizată sau utilizării unor instrumente sau materiale greșite,
 15. în caz de intervenție nespecializată, avarii de transport, avarii prin inundație, incendiu, energie electrică sau în caz de forță majoră.
 16. eșuarea de a performa o actualizare a conținutului digital într-o perioada de timp rezonabilă, daca defectul reiese datorită eșecului de a performa această actualizare. Nu se aplică dacă cumpărătorul nu a fost avertizat despre actualizare sau despre consecințele neactualizații, sau dacă nu a executat actualizarea sau a făcut-o incorect datorită deficitului de instrucțiuni.

7.18. Vânzătorul este obligat să rezolve reclamația și să soluționeze cererea de garanție în unul dintre următoarele moduri:

 1. prin predarea bunurilor reparate
 2. prin înlocuirea mărfii
 3. prin rambursarea prețului de cumpărare
 4. prin asigurarea unei reduceri corespunzătoare a prețului de achiziție
 5. printr-o invitație scrisă de preluare a remedierii specificate de vânzător
 6. prin respingerea motivată a cererii.

7.19. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului un document scris în care să precizeze modalitatea de soluționare a reclamației, precum și să precizeze că cererea de garanție a fost soluționată în cel mult 30 de zile de la data începerii acesteia.

7.20. După soluționarea cererii de garanție într-un alt mod decât returnarea prețului de achiziție, vânzătorul va returna cumpărătorului produsul reclamat sau va livra un produs de înlocuire. În cazul în care cumpărătorul nu reușește să preia acest produs într-un timp rezonabil, vânzătorul îi va cere să facă acest lucru într-un termen rezonabil suplimentar specificat de vânzător, de obicei în termen de o lună. În cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile nici în această perioadă suplimentară rezonabilă de timp, el este obligat să plătească vânzătorului o taxă pentru depozitarea mărfurilor în suma specificată în prezentul alineat (denumită în continuare „taxa de depozitare”), care se taxează pentru fiecare zi începută de la termenul limită de preluare a bunurilor până la predarea acestora. Cuantumul taxei de depozitare se determină în funcție de greutatea și suma dimensiunilor mărfurilor calculată prin însumarea lungimii marginilor acesteia (suma dimensiunilor = înălțime + lățime + adâncime), și anume:

 1. 1 € (în cuvinte: un euro) pentru depozitarea mărfurilor a căror greutate nu depășește 10 kg și suma dimensiunilor nu depășește 120 cm;
 2. 2 € (în cuvinte: doi euro) pentru depozitarea mărfurilor care depășesc cel puțin una dintre valorile menționate la punctul anterior și care nu depășesc 40 kg și, în același timp, suma dimensiunilor nu depășește nu depășește 300 cm;
 3. 4 € (cu cuvinte: patru euro) pentru depozitarea altor bunuri.

7.21. Perioada de garanție este de 24 de luni (denumită în continuare „perioada de garanție”), cu condiția să nu fie specificată altă perioadă de garanție pentru cazuri specifice. Perioada de garanție începe la data primirii mărfii de către cumpărător. În cazul în care termenul de valabilitate este indicat pe mărfuri, ambalajele sau instrucțiunile acestora în conformitate cu reglementările legale, perioada de garanție nu se va încheia înainte de expirarea acestei perioade. Defectele mărfurilor și reclamațiile rezultate trebuie să fie reclamate până la sfârșitul perioadei de garanție. La sfârșitul perioadei de garanție, dreptul de a reclama garanția expiră.

7.21A. Dacă subiectul contractului de vânzări este lucru cu caracteristici digitale, vânzătorul se va asigura ca cumparătorul primește actualizări negociate ale conținutului digital sau serviciului de continut digital. În completarea actualizărilor agreate, vânzătorul se va asigura ca cumpăratorul primește actualizările necesare pentru ca produsul să își păstreze caracteristicile și că acesta este notificat cu privire la valabilitatea lor.

 1. pentru o perioadă de 24 de luni, conform contractului de vânzare, conținutul digital sau serviciile de conținut digital sunt furnizate continuu pentru o perioada de 24 de luni sau, dacă furnizarea este agreată pentru o perioadă mai lungă, pentru întreaga perioadă, sau
 2. pentru perioada în care cumpărătorul se așteaptă, conform contractului de vânzare, conținutul digital sau serviciile de conținut digital să fie furnizate o singură dată; aceasta va fi analizată în funcție de tipul si scopul produsului, natura conținutului digital sau serviciului de conținut digital cu luarea în considerare a circumstanțelor în concluzia contractului de vânzare și natura obligațiilor.

7.21B. Clauza 7.21A a acestor Termeni și condiții generale, nu se aplică dacă vânzătorul a informat expres cumpărătorul, înaintea concluderii contractului, că nu vor fi furnizate actualizări si cumpărătorul a agreat în mod expres acest lucru, la concluderea contractului.

7.21C. Dacă continutul digital sau serviciul de conținut digital se va furniza continuu pentru o anumită perioada de timp, și daca pe parcursul acestei perioade intervine un defect, conținutul digital sau serviciul de conținut digital va fi considerat că este furnizat într-o manieră defectuoasă. Prevederile acestei Proceduri de Reclamație se va aplica bunurilor care sunt obiecte cu caracteristici digitale, atât cât natura lor permite acest lucru.

7.22. Bunuri uzate înseamnă bunuri care au fost folosite, nu conțin toate părțile, au defecte cosmetice sau utilitatea lor este limitată (denumite în continuare „bunuri uzate”). Bunuri expuse înseamnă bunuri uzate care au fost folosite prin expunerea în magazinul vânzătorului, au fost despachetate și pot fi folosite în măsura în care este necesar pentru a-și demonstra proprietățile altor persoane (denumite în continuare „bunuri afișate”). Bunuri defecte înseamnă bunuri care prezintă defecte care le fac inutilizabile și, prin urmare, nu sunt adecvate pentru utilizare normală (denumite în continuare „bunuri inutilizabile”).

7.23. Perioada de garantie pentru bunurile folosite este 24 de luni, daca nu este specificat altfel. Garantiile mai scurte sunt specificate.

7.24. In cazul in care prețul de achiziție al articolului folosit este mai mic decât prețul bunului nou, defectul care determină reducerea prețului nu este acoperit de garanție. Bunurile defecte pot fi nereparabile și sunt vândute de obicei pentru piese de schimb sau în scop de colectare. Descrierea suplimentară a defectelor care fac bunurile inutilizabile și, prin urmare, a defectelor care nu sunt acoperite de garanție, pot fi găsite în descrierea mărfurilor din magazinul electronic. Bunurile defecte pot fi periculoase fără reparații sau modificări prealabile. Capacitatea de utilizare a bunurilor defecte nu este acoperită de garanție.

7.25. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp în care cumpărătorul nu a putut folosi articolul din cauza reparației acestuia.

7.26. În cazul înlocuirii bunurilor cu altele noi, perioada de garanție începe de la predarea bunurilor noi. Același lucru este valabil și în cazul în care o parte a bunurilor acoperite de garanție este înlocuită.

7.27. În cazul în care defectul bunului este reparabil, reclamația va fi soluționată în funcție de decizia cumpărătorului fie prin repararea defectului, fie prin înlocuirea mărfii.

7.28. În cazul în care defectul este imposibil de înlăturat prin reparare și dacă defectul împiedică utilizarea corectă a articolului ca și mărfurile fără defecte, cumpărătorul are dreptul la înlocuirea articolului sau are dreptul de a se retrage din contract. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului și în cazul unor defecte reparabile, cu condiția ca cumpărătorul să nu poată utiliza în mod corespunzător articolul, în urma reparației, din cauza reapariției defecțiunii (de mai mult de două ori) sau din cauza unui număr mai mare de defecte (mai mult de două ori).

7.29. În cazul altor defecte nereparabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere corespunzătoare a prețului articolului, al cărei cuantum va fi stabilit prin acordul părților contractante.

7.30. Soluționarea reclamației se aplică numai defectelor specificate de cumpărător la depunerea cererii.

7.31. În cazul în care vânzătorul soluționează cererea de garanție prin respingerea motivată a reclamației, el poate propune cumpărătorului repararea defecțiunilor pe cheltuiala cumpărătorului. Cumpărătorul nu este obligat să accepte o astfel de propunere.

7.32. În cazul în care vânzătorul soluționează cererea de garanție prin respingerea motivată a reclamației și cumpărătorul se opune unei astfel de soluționări, el poate solicita despăgubiri în instanță.

8. DATELE PERSONALE ȘI PROTECȚIA LOR

Vânzătorul a luat măsurile corespunzătoare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 18/2018 Col. privind protecția datelor cu caracter personal și modificările ulterioare și în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumită în continuare „GDPR”). Cumpărătorul confirmă că este familiarizat cu prelucrarea datelor sale personale în conformitate cu regulile care pot fi găsite la următorul link: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. DREPTUL STATUTAR DE RETRAGERE

9.1. Vânzătorul are dreptul să se retragă din contract din cauza lipsei de stoc, a indisponibilității bunurilor, sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri convenit în contract a întrerupt producția sau a făcut astfel de modificări majore care au făcut imposibilă îndeplinirea obligațiile vânzătorului în temeiul contractului, sau din motive de forță majoră, sau dacă, chiar și cu toate eforturile rezonabile, acesta nu poate livra marfa către client în termenul specificat în prezentele TCG sau pentru prețul convenit. Vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul despre acest fapt fără întârzieri nejustificate și să returneze cumpărătorului toate plățile în conformitate cu prezentele TCG. Acest lucru nu afectează dreptul părților contractante de a conveni asupra unei prestații de înlocuire sau a unui preț modificat.

9.2. Vânzătorul are dreptul să se retragă din contract și în cazul în care prețul de cumpărare declarat pentru bunuri la momentul încheierii contractului de cumpărare a fost în mod evident incorect (de exemplu, virgulă zecimală plasată incorect, o cifră lipsă, prețul de cumpărare nu este în mod clar conform cu norma normală). prețul din magazin).

9.3. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul al cărui obiect este vânzarea mărfurilor, fără a indica niciun motiv pentru a face acest lucru, în termen de 14 zile de la data la care au fost primite bunurile. Predarea se consideră a fi avut loc în momentul în care cumpărătorul sau un terț desemnat de acesta, cu excepția expeditorului, preia toate părțile mărfurilor comandate sau dacă

 1. bunurile comandate de consumator într-o comandă sunt livrate separat, în momentul primirii ultimelor bunuri livrate,
 2. bunurile livrate constau din mai multe părți sau piese, în momentul preluării ultimei părți sau ultimei piese,
 3. mărfurile sunt livrate în mod repetat pe o perioadă determinată, în momentul preluării primului articol livrat.

9.4. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract, al cărui obiect este livrarea bunurilor, chiar înainte de începerea perioadei de retragere.

9.5. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de furnizare a conținutului electronic nelivrat pe un suport material în termen de 14 zile de la data încheierii prezentului contract, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. 9.16. punctul l).

9.6. Cumpărătorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contract sub formă de hârtie sau sub formă de înregistrare pe alt suport durabil sau prin intermediul formularului de retragere trimis la adresa:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovacia

9.7. Formularul de retragere este atașat ca Anexă nr. 2 la aceste TCG iar cumpărătorul îl poate completa și trimite și electronic folosind acest link: https://www.muziker.ro/politica-de-retur-dreptul-de-retragere.

9.8. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract, al cărui obiect este livrarea bunurilor, chiar înainte de începerea perioadei de retragere. Termenul de retragere se consideră îndeplinit dacă notificarea de retragere a fost transmisă vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei de retragere. Sarcina probei exercitării dreptului de retragere revine cumpărătorului.

9.9. Vânzătorul este obligat, fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la data primirii notificării cumpărătorului de retragere din contract, să ramburseze toate plățile primite de la cumpărător în temeiul sau legate de contract, inclusiv costul transportului de livrare și poștă ori alte costuri și taxe; dreptul vânzătorului conform alin. 9.11 nu este afectat. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze consumatorului orice costuri suplimentare suportate dacă consumatorul a selectat în mod explicit o metodă de livrare, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de vânzător. Costurile suplimentare sunt diferența dintre costurile de livrare selectate de consumator și costurile celei mai ieftine metode de livrare standard oferite de vânzător.

9.9A. În eventualitatea în care cumpărătorul a plătit prețul de vânzare ramburs (plata la livrare), aceasta înseamnă că, prin plata către curier a bunurilor după primirea acestora, vânzătorul nu va returna cumpărătorului taxa pe care acesta a achitat-o, pentru a folosi această metodă de plată. Plata ramburs este un serviciu complet oferit de vânzător, cerând curierului să livreze bunurile, cumpărătorului și să colecteze plata la livrare.

9.10. Vânzătorul va folosi aceeași metodă de plată folosită de client pentru tranzacția inițială pentru a asigura rambursarea, cu excepția cazului în care părțile convin altfel (de exemplu, prin transfer într-un cont bancar desemnat de cumpărător) și nu se vor percepe comisioane suplimentare cumpărătorului. . În cazul în care cumpărătorul a plătit prețul de achiziție sau o parte a acestuia utilizând cardul cadou Muziker (denumit în continuare „voucher cadou”), vânzătorul va furniza cumpărătorului un nou voucher cadou de aceeași valoare cu voucher-ul cadou valorificat. Cumpărătorul poate valorifica acest credit pentru următoarea achiziție de la vânzător. În cazul în care cumpărătorul a selectat și o altă metodă de plată pentru a plăti o parte din comandă, cumpărătorul va fi rambursat pentru această parte a plății în conformitate cu prezentele TCG.

9.11. La retragerea din contract, al cărui obiect este vânzarea de bunuri, vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze cumpărătorul înainte de a primi bunurile, sau până când cumpărătorul nu a făcut dovada că a returnat bunurile, cu excepția cazului în care vânzătorul propune să ridice marfa personal sau printr-o persoana desemnata de acesta.

9.12. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract și bunurile pe care le livrează vânzătorului au fost folosite sau deteriorate, sau când pierderea de valoare este rezultatul oricărei utilizări sau manipulări a mărfurilor care nu este considerată necesară pentru verificarea stării, caracteristicilor și funcționalității mărfii, vânzătorul are dreptul la despăgubiri din partea cumpărătorului pentru costurile de reparare a bunurilor și de readucere a bunurilor la starea inițială.

9.13. În cazul în care cumpărătorul nu a returnat bunurile vânzătorului odată cu retragerea din contract și dacă părțile nu convin asupra unei modalități diferite de returnare a bunurilor, cumpărătorul este obligat să trimită bunurile împreună cu accesoriile, inclusiv documentația, înapoi vânzătorului în cel mult 14 zile de la data retragerii din contract la următoarea adresă:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovacia

9.14. In cazul in care clientul a primit un cadou de la vânzător pentru comandă, cumpărătorul este obligat să returneze și acest cadou. În cazul în care cumpărătorul nu îndeplinește această obligație, vânzătorul este în drept să solicite cumpărătorului prețul pentru cadoul afișat în e-shop la momentul încheierii contractului și, în cazul în care nu există un astfel de preț, prețul obișnuit.

9.15. Cumpărătorul suportă costul returnării bunurilor către vânzător sau persoanei autorizate de vânzător să preia bunurile. Costul de returnare a mărfurilor depinde de obicei de proprietățile mărfurilor (dimensiuni, greutate), de distanța și modalitatea de transport aleasă, și corespunde aproximativ costurilor indicate în secțiunea Costuri de transport și timpi de livrare, adică costurile suportate în mod normal pentru a livra marfa clientului.

9.15A.Cumpărătorul poate folosi, de asemenea, formularul de retragere pentru a solicita vânzătorului să ridice bunurile cu ajutorul unui transportator. În acest caz, cumpărătorul va suporta costul returnării mărfurilor doar în limita unei sume aproximativ corespunzătoare prețului transportului intern din țara în care se ridică mărfurile, la determinarea cuantumului costului ținându-se cont de tipul, dimensiunile și greutatea mărfii. Această sumă va fi afișată cumpărătorului pe formularul de retragere, iar cumpărătorul va fi de acord cu plata taxei, solicitând ridicarea bunurilor. Vânzătorul are dreptul de a refuza ridicarea bunurilor dintr-o altă țară decât cea în care au fost livrate bunurile. Celelalte prevederi ale acestui articol nu sunt afectate.

9.16. Cumpărătorul nu se poate retrage din contract dacă obiectul acestuia este:

 1. prestarea unui serviciu, în cazul în care prestarea a început cu acordul expres al cumpărătorului și cumpărătorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că, prin exprimarea acestui consimțământ, își va pierde dreptul de retragere din contract după furnizarea completă a serviciului și, dacă furnizarea completă a serviciului a avut loc,
 2. vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, al căror preț depinde de mișcările prețurilor de pe piața financiară, pe care vânzătorul nu le poate influența și care pot avea loc în perioada de retragere,
 3. vânzarea de bunuri realizate conform cerințelor specifice ale consumatorului, bunuri la comandă sau bunuri adaptate special pentru un singur cumpărător (de exemplu, cabluri și lanțuri vândute la metru, căști cu sistem de comunicare instalat conform cerințelor cumpărătorului),
 4. vânzarea de bunuri care fac obiectul unei reduceri rapide a calității și al deteriorării,
 5. vânzarea de bunuri închise în ambalaje sigilate care nu sunt adecvate pentru a fi returnate din motive legate de protecția sănătății sau de igienă, dacă sigiliul lor a fost îndepărtat după livrare (de exemplu, căști intra-auriculare, lenjerie de corp, protecție dinți),
 6. vânzarea de bunuri care, prin natura lor, pot, după livrare, să se amestece inseparabil cu alte bunuri,
 7. vânzarea băuturilor alcoolice, al căror preț a fost convenit la momentul încheierii contractului, livrarea acestora fiind posibilă după cel puțin 30 de zile, și dacă prețul acestora depinde de mișcările prețului pieței pe care vânzătorul nu le poate influența,
 8. efectuarea de reparații sau întreținere urgentă, pe care cumpărătorul le-a solicitat în mod explicit vânzătorului; acest lucru nu se aplică contractelor de servicii și contractelor al căror obiect este vânzarea de bunuri, altele decât piese de schimb necesare pentru efectuarea reparațiilor sau întreținerii, dacă acestea au fost încheiate în cursul vizitei vânzătorului la cumpărător iar cumpărătorul nu a comandat în prealabil aceste servicii sau bunuri,
 9. vânzarea de înregistrări audio, înregistrări video, înregistrări audiovizuale sau software de calculator vândute în ambalaje sigilate, dacă sigiliul a fost îndepărtat după livrare (de exemplu, CD-uri, casete, discuri);
 10. vânzarea de periodice, cu excepția vânzărilor pe bază de contracte de abonament și a vânzării de cărți neînchise în ambalaje sigilate (cărți, partituri, tabulaturi),
 11. prestarea de servicii de cazare în alte scopuri decât locuința, expedierea, închirierea de mașini, prestarea de servicii de catering sau prestarea de servicii legate de activități de agrement și conform cărora vânzătorul se obligă să presteze aceste servicii la momentul convenit sau în perioada de timp convenită,
 12. furnizarea de conținut electronic în alt mod decât pe un suport tangibil, dacă furnizarea a început cu acordul expres al cumpărătorului și cumpărătorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că, prin exprimarea acestui consimțământ, va pierde dreptul de retragere din contract (ex. licență software digital /electronic).

9.16A. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract al cărui subiect este livrarea a cel puțin un set de două produse care au legătură cu produsul principal, pe care vânzătorul le-a asamblat cu intenția de a le vinde în set (denumit mai departe "set"). Setul va fi considerat ca un bun în relație cu dreptul de retragere. Aceasta înseamnă că dacă cumparătorul se retrage din contract, al cărui subiect este livrarea setului, se obligă să returneze vânzătorului întregul set, toate produsele care constituie acest set. Vânzătorul va returna apoi plata pentru întregul set cumpărătorului, respectând condițiile stabilite în aceste Termeni și condiții generale. Nu este posibilă retragerea din contract doar parțial, i.e a se returna vânzătorului mai puțin decât toate bunurile care constituie setul și cererea rambursării parțiale pentru bunurile individuale. Aceasta este fără prejudiciu dreptul cumpărătorului sa returneze doar un singur bun din cele câteva existente într-o singură comandă, doar dacă aceste bunuri nu sunt parte dintr-un set.

9.17. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda, sau o parte a acesteia, în cazul în care din motive tehnice nu este posibilă livrarea bunurilor în timpul necesar sau pentru prețul cerut. În acest caz, vânzătorul va rambursa în termen de 14 zile lucrătoare orice plăți pe care cumpărătorul le-a făcut deja. Acest lucru nu afectează dreptul părților contractante de a conveni asupra unei prestații de înlocuire sau a unui preț modificat.

10. SOLUȚIONAREA ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR

10.1. Cumpărătorul - consumator are dreptul de a utiliza o metodă alternativă de soluționare a litigiilor contactând vânzătorul pentru reparații dacă nu este mulțumit de modul în care vânzătorul și-a gestionat reclamația sau dacă consideră că vânzătorul și-a încălcat drepturile. În cazul în care vânzătorul respinge o astfel de cerere sau nu răspunde în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia, cumpărătorul - consumator are dreptul de a iniția soluționarea alternativă a litigiilor entității de soluționare alternativă a litigiilor. Subiectele soluționării alternative a litigiilor sunt organele și persoanele juridice autorizate în conformitate cu § 3 din Legea nr. 391/2015 Col. privind soluționarea alternativă a litigiilor și modificările aduse anumitor acte normative (denumite în continuare „Legea SAL”), și anume Autoritatea Slovacă de Inspecție a Comerțului sau o altă entitate juridică autorizată relevantă înregistrată în lista entităților SAL ținută de Ministerul Economiei din Slovacia Republica (lista este disponibilă la adresa www.mhsr.sk), cumpărătorul - consumator având dreptul de a alege în mod liber subiectul soluționării alternative a litigiilor de consum către care se va adresa. Cumpărătorul - consumator procedează conform § 12 din Legea ADR atunci când inițiază soluționarea alternativă a litigiilor. Propunerea trebuie să includă adresa de e-mail a vânzătorului: romania@muziker.com. Soluționarea alternativă a litigiilor poate fi utilizată numai pentru soluționarea unui litigiu dintre cumpărător - consumator și vânzător care decurge dintr-un contract cu consumatorul.

10.2. Cumpărătorii - consumatori au dreptul de a utiliza o platformă online de soluționare a litigiilor pentru a-și rezolva litigiile, folosind limba pe care au ales-o. Cumpărătorul - consumatorul poate utiliza platforma ODR pentru soluționarea alternativă a litigiilor, care este disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/, pentru a-și soluționa litigiul.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Aceste TCG au fost întocmite la 01.02.2022 și ultima dată revizuite la 03.02.2023. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica și completa formularea acestor TCG. Raportul juridic dintre părțile contractante este întotdeauna guvernat de TCG valabile și efective la momentul depunerii comenzii.

11.1A. Vânzătorul expune recenzii ale produselor individuale si recenzii ale experientelor celor ce folosesc platforma. Recenziile pot sa includa si o clasificare verbala. Vânzătorul se asigură de autenticitatea recenziilor, din punct de vedere tehnic, prin a invita doar pe cei care au cumpărat, să ofere o recenzie și de asemenea poate să facă acest lucru printr-o terță parte (platformă de comparații și recenzii). Este tehnic imposibil să garantezi că o recenzie organică (scrisă de o persoană fără invitație) de asemenea nu va apărea, dar cantitatea unor astfel de recenzii este neglijabilă. Fără a compromite autenticitatea acestora, vânzătorul își rezervă dreptul să nu publice toate recenziile sau să le publice doar pe acelea menționate de el.

11.2. Aceste TCG au fost întocmite în limba slovacă. În cazul în care aceste TCG sunt scrise și într-o altă limbă decât slovacă, versiunea în limba slovacă va prevala întotdeauna asupra unei versiuni în altă limbă.

11.3. Daca contractul a fost încheiat în scris, orice modificare trebuie sa fie în scris. Părțile contractante au convenit ca comunicarea dintre ele să aibă loc în principal prin e-mailuri și scrisori.

11.4. Raporturile juridice dintre părțile contractante sunt reglementate de contract, de aceste TCG, de prevederile Legii nr. 40/1964 Coll. din Codul civil cu modificările ulterioare, Legea nr. 22/2004 Coll. privind comertul electronic si cu privire la modificarea Legii nr. 128/2002 Coll. privind controlul de stat al pieței interne în problemele protecției consumatorilor și cu privire la modificarea unor legi modificate prin Legea nr. 284/2002 Coll. cu modificările ulterioare, Legea nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor și cu privire la modificarea Legii Consiliului Național Slovac nr. 372/1990 Coll. privind infracțiunile, astfel cum a fost modificată, Legea nr. 18/2018 Col. privind protecția datelor cu caracter personal și cu privire la modificarea unor legi și a Legii nr. 102/2014 Col. privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și cu privire la modificarea anumitor legi și a altor reglementări legale general obligatorii din Republica Slovacă.

11.5. În cazul unei discrepanțe între prevederile contractului de cumpărare și aceste TCG, vor prevala prevederile contractului de cumpărare. În caz de îndoială cu privire la conținutul contractului la care este parte cumpărătorul - consumator, sau a acestor TCG, inclusiv anexele acestora, se aplică interpretarea care este mai favorabilă pentru cumpărător - consumator.

11.6. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice controversă, dispută sau pretenție care ar putea apărea între ele cu privire la aceste TCG, cu contractul sau în legătură cu acesta. În cazul în care părțile contractante nu reușesc să soluționeze pe cale amiabilă vreun litigiu care decurge din aceste TCG sau din contract, inclusiv o dispută cu privire la valabilitatea, interpretarea sau anularea acestuia, soluționarea unui astfel de litigiu va fi de competența instanțelor slovace. Acest lucru nu afectează valabilitatea prevederilor tratatelor internaționale privind competența altor instanțe.

12. LISTA ANEXELOR

12.1. Următoarele anexe fac parte integrantă din prima parte a acestor TCG:

 1. Anexa nr. 1 la TCG: Formular de reclamație
 2. Anexa nr. 2 la TCG: Formular de retragere
 3. Anexa nr. 3 la TCG: Servicii suplimentare
 4. Anexa nr. 4 la TCG: Termenii și condițiile generale ale programului de fidelitate Muziker club

II. Termeni şi condiţii aplicabile cumpărătorilor - persoane juridice

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. A doua parte a acestor Termeni și Condiții Generale (în sensul celei de-a doua părți, denumită în continuare „acești Termeni și Condiții Generale”) reglementează drepturile și obligațiile părților la contractul de cumpărare dintre vânzător, care este Muziker, a.s., cu sediul social la Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Republica Slovacă, IČO 35 840 773, înregistrată în Registrul Comerțului Judecătoriei Orașului Bratislava III, Secția: Sa, Inserarea nr. 3337/B (denumit în continuare „vânzătorul”) și cumpărătorul - un antreprenor, al cărui subiect este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul magazinului online al vânzătorului (denumit în continuare „e-shop”); ) (denumit în continuare „contract de cumpărare” sau „contract”).

Date de contact și de identificare a vânzătorului:

Adresa de e-mail: romania@muziker.com
Număr de telefon: +40 317 800 204
ID TVA: SK7020001021
Cod fiscal: 2021680991
Adresa: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Republica Slovaca

1.2. În conformitate cu a doua parte a acestor TCG, cumpărător înseamnă (a) o persoană înregistrată în Registrul Comerțului, (b) o persoană care își desfășoară activitatea pe baza unei licențe comerciale, (c) o persoană care își desfășoară activitatea pe baza a unei licențe, alta decât o licență comercială, (d) o persoană fizică care desfășoară producție agricolă și este înregistrată în conformitate cu un regulament special. În cazul în care o persoană fizică introduce în comandă numărul său de identificare sau numărul de TVA, se presupune că acționează în cadrul afacerilor şi, în sensul prezentelor TCG, este considerată o persoană juridică.

1.3. Termenii utilizați în această parte a TCG au aceeași semnificație ca cea definită de prima parte a TCG, cu excepția cazului în care este definit altfel în această parte.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

2.1. Vânzătorul se obligă la următoarele:

 1. livrează cumpărătorului produsele comandate în cantitatea și calitatea convenite și le ambalează sau le pregătește pentru transport în modul necesar pentru siguranța și protecția lor, și
 2. predă cumpărătorului toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea produselor, precum și alte documente cerute de reglementările legale în vigoare, în formă scrisă sau electronică, cel târziu împreună cu produsele.

2.2. Vânzătorul are dreptul la plata integrală a prețului de cumpărare de către cumpărător pentru bunurile livrate.

2.3. Vânzătorul are dreptul de a anula comanda dacă, din cauza lipsei de stoc sau a indisponibilității produselor, nu poate livra produsele cumpărătorului în perioada de timp specificată în prezentele TCG sau pentru prețul indicat în magazinul electronic, cu excepția cazului în care clientul este de acord cu o înlocuire. Vânzătorul este de asemenea îndreptățit să refuze comanda din motive nediscriminatorii, în special atunci când are în evidență o datorie neachitată de către cumpărător, în cazul în care cumpărătorul nu a preluat în trecut în mod repetat mărfurile, deși era obligat să o facă, sau dacă vânzătorul are temerea că acceptarea comenzii i-ar putea cauza daune.

2.4. Cumpărătorul se obligă la următoarele:

 1. preia bunurile şi
 2. să plătească vânzătorului prețul de cumpărare convenit în mod corespunzător și în timp util.

2.5. Cumpărătorul are dreptul să i se livreze bunurile în cantitatea, calitatea, timpul și locul convenite.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

3.1. Contractul de cumpărare se încheie prin acceptarea obligatorie de către vânzător a propunerii cumpărătorului de a încheia contractul de cumpărare, care se realizează prin completarea formularului de comandă de către cumpărător (formularul completat și depus de către cumpărător, denumit în continuare „Comandă”).

3.2. Acceptarea obligatorie a propunerii de încheiere a contractului va fi efectuată de către vânzător fără întârzieri nejustificate, în mod obișnuit în termen de două zile lucrătoare de la plasarea comenzii, după verificarea disponibilității produselor, a prețurilor valabile și a termenului de livrare solicitat de cumpărător. Expedierea produsului de către vânzător este considerată acceptare obligatorie. Nu este necesară acceptarea obligatorie prin e-mail. În cazul constatării unui preț mai mare, vânzătorul va solicita acordul cumpărătorului pentru modificarea prețului înainte de expedierea comenzii. Încheierea contractului de cumpărare are loc doar după acordul cumpărătorului cu modificarea prețului și confirmarea ulterioară a comenzii de către vânzător.

3.3. Mesajul automat de confirmare a înregistrării comenzii de către vânzător, care este trimis la adresa de e-mail a cumpărătorului imediat după plasarea comenzii are doar scop informativ, este transmis cumpărătorului pentru a-l anunța despre înregistrarea comenzii și nu este considerat o acceptare obligatorie a propunerii de încheiere a contractului de către vânzător.

3.4. Vânzătorul poate oferi gratuit bunuri suplimentare la comandă (denumit în continuare „cadou”). Cumpărătorul își va da consimțământul pentru o astfel de bonificație prin alegerea cadoului selectat înainte de trimiterea comenzii. Comandarea unui cadou este opțională. În cazul în care cumpărătorul nu dorește un cadou, el nu este obligat să arate această voință.

3.5. Vânzarea băuturilor alcoolice este posibilă numai persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Prin depunerea unei comenzi care implică băuturi alcoolice, cumpărătorul confirmă că a împlinit vârsta de 18 ani cel târziu în ziua depunerii comenzii. Vânzătorul este îndreptățit să verifice acest fapt prin solicitarea unui act de identitate valabil și dacă cumpărătorul nu îndeplinește această cerință sau nu o poate dovedi, vânzătorul nu este autorizat să livreze băuturile alcoolice. Acest lucru se aplică și persoanei care a fost desemnată de cumpărător să ridice mărfurile.

4. PREVEDERI PRIVIND PREȚUL DE CUMPĂRARE

4.1. Cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de vânzare pentru bunurile agreate în contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv costul livrării produselor și taxele pentru servicii adiționale (în continuare denumit "prețul de vânzare").

4.2. Informațiile detaliate și actualizate despre metodele de plată pot fi găsite în secțiunea Condiții de plată a magazinului electronic al vânzătorului. Este posibil ca unele metode de plată să nu fie disponibile pentru toate comenzile, din cauza, de ex., valorii lor sau metodei de expediție selectate. Cumpărătorul va fi informat cu privire la orice limitări în cursul plasării comenzii.

4.3. Orice costuri de transport și ambalare vor fi taxate înainte de trimiterea comenzii. Orice taxe pentru serviciile suplimentare sunt actualizate instantaneu în comandă, în funcție de alegerea cumpărătorului de servicii suplimentare, niciodată după depunerea comenzii. În cazul în care mărfurile urmează să fie transportate către cumpărător în afara Uniunii Europene, poate apărea o datorie vamală. Cumpărătorul este răspunzător pentru plata datoriei vamale, iar cumpărătorul poate fi obligat să efectueze plăți suplimentare aferente operațiunilor vamale în cuantumul și modalitatea specificate de legislația general obligatorie a țării în care sunt livrate mărfurile. Cu excepția cazului în care părțile se precizează sau convin altfel, vânzătorul nu este obligat să suporte aceste obligații în numele cumpărătorului.

4.4. Dacă cumpărătorul plătește vânzătorului prețul de cumpărare prin transfer bancar, ziua în care întregul preț de achiziție a fost creditat în contul vânzătorului este considerată a fi ziua plății.

4.5. Cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului prețul de cumpărare până la data convenită în contractul de cumpărare.

5. LIVRAREA MĂRFURILOR ȘI TERMENI DE PLATĂ

5.1. Vânzătorul va livra mărfurile cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, în cel mult 30 de zile de la data încheierii contractului, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel. În cazul în care vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra bunurile în termenul convenit, cumpărătorul va solicita livrarea bunurilor într-un termen rezonabil suplimentar, care va fi stabilit de cumpărător ca parte a cererii. În cazul în care cumpărătorul nu solicită acest lucru vânzătorului în termen de două luni de la data la care bunurile urmau să fie livrate, predarea se consideră că a avut loc, dacă nu se dovedește contrariul. În cazul în care vânzătorul nu livrează articolul respectând acest termen suplimentar, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract.

5.2. În cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile fără retragerea prealabilă în scris din contract, vânzătorul are dreptul la rambursarea costurilor reale suportate în încercarea de a livra comanda.

5.3. Cumpărătorul este obligat să preia personal bunurile sau să se asigure că un terț le preia în numele său. La cererea vânzătorului sau a expeditorului, persoana care preia bunurile în numele sau pentru cumpărător este obligată să facă dovada dreptului de a prelua marfa. În cazul în care este necesară repetarea livrării din motive ce țin de cumpărător (de exemplu din cauza lipsei cumpărătorului sau a unui terț desemnat de acesta la locul convenit sau pentru lipsa autorizației de preluare a mărfii), toate costurile suplimentare suportate în acest mod vor fi suportate de cumpărător, inclusiv orice depozitare.

5.4. Cumpărătorul este obligat să inspecteze lotul la livrare. În cazul în care cumpărătorul constată orice daune de transport, acesta are dreptul de a refuza preluarea bunurilor. Curierul este obligat să emită un proces-verbal de avarie cu privire la deteriorarea mărfii, în prezența și la cererea cumpărătorului. Pe baza unei astfel de înregistrări livrate vânzătorului, vânzătorul poate, în urma soluționării evenimentului de deteriorare cu transportatorul, să asigure repararea produsului defect, ori o reducere a prețului de achiziție sau să livreze cumpărătorului bunuri noi în caz de defecte ireparabile. Reclamațiile ulterioare de acest tip nu vor fi acceptate.

5.5. Opțiunile de expediere și informațiile detaliate și actualizate despre condițiile de expediere sunt enumerate în secțiunea Costuri de expediție și timpi de livrare a magazinului electronic. Pentru unele comenzi, unele metode de transport pot fi indisponibile. Cumpărătorul va fi informat cu privire la orice limitări în timpul plasării comenzii.

5.6. Cumpărătorul, în calitate de destinatar al mărfii, este de acord ca factura să fie emisă și livrată acestuia în format electronic. Odată încheiat contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să respecte solicitarea cumpărătorului de a corecta sau modifica datele din factură, în special de a schimba persoana cumpărătorului sau de a schimba adresa de livrare în altă țară.

5.7. Contractul de cumpărare se încheie cu o condiție de reziliere, cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile în termen de 5 zile de la solicitarea suplimentară a vânzătorului și nu stabilește cu vânzătorul o dată alternativă de preluare a bunurilor, contractul se reziliază, părțile returnează sau rambursează toate cele primite, în special prețul de cumpărare și bunurile asupra cărora vânzătorul dobândește dreptul de a dispune liber. Acest lucru nu afectează dreptul vânzătorului la despăgubiri conform alin. 5.2.

6. REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE

6.1. Bunurile rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrală a prețului de cumpărare de către cumpărător. Predarea are loc fie prin ridicarea lor personală de către cumpărător, fie prin utilizarea serviciilor de livrare a coletelor.

6.2. Riscul de deteriorare a mărfii trece la cumpărător la predarea mărfii de către vânzător sau curier. Predarea se consideră că a avut loc chiar dacă vânzătorul declară bunurile disponibile pentru a fi ridicate și cumpărătorul nu le preia.

7. POLITICA DE GARANȚIE PENTRU PERSOANE JURIDICE

7.1. Vânzătorul este responsabil pentru defectele produsului, iar cumpărătorul este obligat să depună imediat o reclamație vânzătorului.

7.2. Această politică de garanție pentru persoanele juridice este aplicabilă gestionării reclamațiilor (denumită în continuare „Politica de garanție”).

7.3. Dreptul la garanție poate fi exercitat de către cumpărător numai în cazul bunurilor care prezintă defecte, sunt acoperite de garanție și au fost achiziționate în magazinul electronic al vânzătorului.

7.4. În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la înlăturarea gratuită a defectului după livrarea mărfii, inclusiv a tuturor accesoriilor acestuia.

7.5. Reclamațiile sunt tratate de către vânzător în scris, pe hârtie sau în formă electronică, fără întârziere. În cazul în care mărfurile sunt defecte, clientul are dreptul de a depune o reclamație vânzătorului completând formularul de reclamație și trimițându-l vânzătorului în mod electronic, împreună cu livrarea mărfurilor vânzătorului într-una din modalitățile enumerate mai jos sau prin livrarea formularului de hârtie împreună cu bunurile reclamate într-unul din modurile enumerate mai jos. Modalități de depunere a cererii:

 1. Livrarea formularului de reclamație împreună cu bunurile reclamate la centrul de reclamații la următoarea adresă (denumită în continuare „centrul de reclamații”):
  Muziker Claims
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovacia
 2. Anexarea formularului de reclamație la bunurile reclamate și predarea acestuia la unul dintre magazinele fizice ale vânzătorului, în cazul în care primirea acestor bunuri este posibilă cu privire la produsele vândute sau serviciile furnizate, ori către o persoană autorizată.

7.6. Cumpărătorul poate cere vânzătorului prin formularul de reclamație să organizeze transportul la centrul de reclamații. Într-un astfel de caz, vânzătorul va aranja transportul bunurilor reclamate în numele cumpărătorului pe cheltuiala sa folosind serviciile de livrare de colete. Bunurile reclamate se consideră că au fost livrate vânzătorului în ziua primirii lor de către vânzător în centrul de reclamații. Curierul este un terț care acționează în nume propriu și, prin urmare, ridicarea mărfurilor reclamate pentru transport de către expeditor nu afectează începerea procesului de soluționare a reclamației. Cumpărătorul este obligat să ambaleze în mod corespunzător bunurile reclamate, ținând cont de natura acestora și de natura defectului reclamat. Vânzătorul va fi răspunzător numai pentru orice scădere a valorii mărfurilor de la primirea acestora la centrul de reclamații.

7.7. În cazul în care cumpărătorul intenționează să livreze bunurile reclamate la unul dintre magazinele fizice ale vânzătorului, vânzătorul recomandă să se verifice în prealabil posibilitatea de a primi bunurile în acest loc.

7.8. La depunerea unei reclamații, cumpărătorul este obligat să facă dovada că bunurile au fost achiziționate de la vânzător și durata perioadei de garanție. În plus, cumpărătorul este obligat să indice cu precizie tipul și amploarea defectelor bunurilor.

7.9. Ziua începerii procesului de soluționare a daunei este considerată a fi ziua în care cumpărătorul este livrat:

 1. formularul de reclamație,
 2. bunurile reclamate, inclusiv accesoriile; și
 3. parole sau coduri de acces, dacă acestea se referă la bunurile reclamate.

7.10. Formularul de reclamație este atașat ca Anexă nr. 1 la aceste TCG și cumpărătorul îl poate completa și depune și electronic folosind acest link: https://www.muziker.ro/reclamatii.

7.11. Dreptul la o reparație gratuită în garanție încetează:

 1. în cazul în care cumpărătorul nu dovedește că a cumpărat bunurile de la vânzător,
 2. în cazul în care cumpărătorul nu furnizează, după caz, cardul de înregistrare a garanției, accesoriile, documentația mărfii sau dovada plății dacă servește drept card de garanție,
 3. în cazul în care cumpărătorul nu raportează vicii evidente la momentul primirii mărfii,
 4. la expirarea perioadei de garanție a mărfurilor,
 5. în caz de deteriorare mecanică a mărfurilor cauzată de cumpărător,
 6. în cazul utilizării sau depozitării mărfurilor în condiții care nu corespund celor de mediu adecvat din cauza temperaturii, umidității, influențelor chimice sau mecanice,
 7. în caz de utilizare abuzivă sau tratament neglijent al bunurilor,
 8. în cazul în care deteriorarea bunurilor a fost cauzată de utilizare excesivă sau de utilizare care este în contradicție cu condițiile specificate în documentație, principiile generale, standardele tehnice sau standardele de siguranță,
 9. în cazul înlocuirii pieselor originale ale produsului,
 10. în cazul utilizării incorecte a tensiunii de alimentare sau a unui hardware sau software incorect, neautorizat sau ilegal,
 11. în cazul în care bunurile au fost deteriorate în circumstanțe inevitabile și/sau imprevizibile,
 12. în cazul utilizării unor consumabile incorecte, incompatibile sau neoriginale, dacă defectul a fost cauzat de utilizarea unui astfel de material,
 13. în cazul în care deteriorarea bunurilor a fost cauzată de uzură naturală, defecțiune sau deteriorare accidentală,
 14. în cazul în care deteriorarea bunurilor a fost cauzată de un virus informatic,
 15. în caz de intervenție neautorizată, avarii de transport, avarii prin inundație, incendiu, electricitate sau din caz de forță majoră.
 16. în cazul manipulării bunurilor de către o persoană neautorizată sau al utilizării unor instrumente sau materiale greșite,

7.12. Vânzătorul va soluționa pretenția cumpărătorului - persoană juridică în termen de 60 de zile.

7.13. Vânzătorul este obligat să rezolve reclamația și să soluționeze cererea de garanție în unul dintre următoarele moduri:

 1. prin predarea bunurilor reparate
 2. prin înlocuirea mărfii
 3. prin rambursarea prețului de cumpărare
 4. prin asigurarea unei reduceri corespunzătoare a prețului de achiziție
 5. printr-o invitație scrisă de preluare a remediului specificat de vânzător
 6. prin respingerea motivată a cererii.

7.14. Vânzătorul va emite cumpărătorului un document scris în care să precizeze modalitatea de soluționare a reclamației, precum și să precizeze că cererea de garanție a fost soluționată în termen de 60 de zile de la data începerii acesteia.

7.15. Vânzătorul poate schimba oricând articolul defect cu un articol fără defecte.

7.16. După soluționarea cererii de garanție într-un alt mod decât returnarea prețului de achiziție, vânzătorul va returna articolul reclamat sau va livra un articol de înlocuire cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul nu reușește să preia acest articol într-un timp rezonabil, vânzătorul îi va cere să facă acest lucru într-un termen rezonabil suplimentar, specificat de vânzător, de obicei în termen de o lună. În cazul în care cumpărătorul nu preia mărfurile nici în această perioadă suplimentară rezonabilă de timp, el este obligat să plătească vânzătorului o taxă de depozitare de 5 € (în cuvinte: cinci euro) pentru fiecare zi, care se percepe pentru fiecare zi începută de la termenul limita de preluare a bunurilor până la predarea acestora.

7.17. Perioada de garanție pentru bunurile noi este de 12 luni (denumită în continuare „perioada de garanție”), cu condiția să nu fie specificată altă perioadă de garanție, mai scurtă, pentru cazuri specifice. Perioada de garanție începe la data primirii mărfii de către cumpărător. Această perioadă de garanție expiră indiferent dacă pe ambalajul mărfurilor este indicată o perioadă mai lungă de garanție sau termen de valabilitate. Dacă perioada de garanție sau termenul de valabilitate indicat pe ambalajul mărfurilor este mai scurtă, se aplică această perioadă mai scurtă. Defectele mărfurilor și reclamațiile rezultate trebuie să fie reclamate până la sfârșitul perioadei de garanție. La sfârșitul perioadei de garanție, dreptul de a reclama garanția expiră.

7.18. Bunuri uzate înseamnă bunuri care au fost folosite, nu conțin toate părțile, au defecte cosmetice sau utilitatea lor este limitată (denumite în continuare „bunuri uzate”). Bunuri expuse înseamnă bunuri uzate care au fost folosite prin expunerea în magazinul vânzătorului, au fost despachetate și pot fi folosite în măsura în care este necesar pentru a-și demonstra proprietățile altor persoane (denumite în continuare „bunuri afișate”). Bunuri defecte înseamnă bunuri care prezintă defecte care le fac inutilizabile și, prin urmare, nu sunt adecvate pentru utilizare normală (denumite în continuare „bunuri inutilizabile”).

7.19. Perioada de garantie pentru bunurile folosite este 24 de luni, daca nu este specificat altfel. Garantiile mai scurte sunt specificate.

7.20. In cazul in care prețul de achiziție al articolului folosit este mai mic decât prețul bunului nou, defectul care determină reducerea prețului nu este acoperit de garanție. Bunurile defecte pot fi nereparabile și sunt vândute de obicei pentru piese de schimb sau în scop de colectare. Descrierea suplimentară a defectelor care fac bunurile inutilizabile și, prin urmare, a defectelor care nu sunt acoperite de garanție, pot fi găsite în descrierea mărfurilor din magazinul electronic. Bunurile defecte pot fi periculoase fără reparații sau modificări prealabile. Capacitatea de utilizare a bunurilor defecte nu este acoperită de garanție.

7.21. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp în care cumpărătorul nu a putut folosi articolul din cauza reparației acestuia.

7.22. În cazul înlocuirii bunurilor cu altele noi, perioada de garanție începe de la predarea bunurilor noi. Același lucru este valabil și în cazul în care o parte a bunurilor acoperite de garanție este înlocuită.

7.23. În cazul în care defectul bunului este reparabil, vânzătorul va asigura repararea acestuia. Dacă reparația nu este posibilă și natura defectului nu împiedică utilizarea normală a bunurilor, părțile pot conveni asupra unei reduceri corespunzătoare a prețului bunurilor; într-un asemenea caz, nu se poate reclama din nou viciul pentru care s-a convenit reducerea corespunzătoare.

7.24. În cazul în care defectul este imposibil de reparat și dacă defectul împiedică utilizarea corectă a articolului, cumpărătorul are dreptul, cu excepția cazului în care părțile convin altfel, să schimbe bunurile defecte cu bunuri cu aceleași caracteristici de performanță ori similare, sau să emită o nota de credit către cumpărător, de valoarea prețului de achiziție, pe care cumpărătorul îl poate utiliza pentru următoarea sa achiziție de la vânzător.

7.25. În cazul în care livrarea mărfurilor defecte încalcă în mod semnificativ contractul, cumpărătorul are dreptul să:

 1. solicite remedierea prin livrarea bunurilor de înlocuire pentru produsele defecte, prin livrarea bunurilor lipsă, și solicită remedierea viciilor legale,
 2. solicite eliminarea defectelor prin repararea bunurilor, dacă defecțiunile sunt reparabile,
 3. solicite o reducere corespunzătoare a prețului de achiziție, sau
 4. solicite retragerea din contract.

7.26. Alegerea tipului de remediere revine cumpărătorului numai dacă acesta informează vânzătorul despre alegerea sa în cadrul reclamației depuse în timp util, sau fără întârzieri nejustificate, în urma acestei sesizări. Cumpărătorul nu poate schimba tipul de remediere selectat, fără acordul vânzătorului. Cu toate acestea, în cazul în care defectele mărfii se dovedesc a fi ireparabile sau reparația ar presupune costuri disproporționate, cumpărătorul poate solicita livrarea bunurilor de înlocuire, cu condiția ca cumpărătorul să solicite acest lucru fără întârzieri nejustificate, după ce vânzătorul i-a comunicat acest fapt. În cazul în care vânzătorul nu reușește să înlăture defectul prin repararea defectelor bunurilor într-un termen suplimentar rezonabil, sau dacă anunță înainte de expirarea acestuia că nu va înlătura defectele, cumpărătorul se poate retrage din contract sau poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului de achiziție.

7.27. În cazul în care cumpărătorul nu informează vânzătorul despre tipul de remediere în perioada specificată în această Politică de garanție, el are dreptul la remediere, ca și în cazul unei încălcări minore a contractului.

7.28. În cazul în care livrarea mărfurilor defecte încalcă contractul într-o manieră nesemnificativă, cumpărătorul poate solicita livrarea mărfurilor lipsă, repararea defecțiunilor mărfurilor sau reducerea prețului de achiziție.

7.29. Până când cumpărătorul pretinde o reducere a prețului de cumpărare sau până la retragerea din contract, vânzătorul este obligat să livreze bunurile lipsă și să remedieze defectele de drept ale bunurilor. El este obligat să înlăture alte defecte la discreția sa, fie prin repararea bunurilor, fie prin livrarea bunurilor de înlocuire.

7.30. În cazul în care cumpărătorul solicită repararea defecțiunilor mărfurilor, acesta nu poate ridica pretenții pentru defecte ale bunurilor, altele decât cele din cererea de despăgubire, înainte de expirarea unui termen rezonabil suplimentar specificat de cumpărător; acest lucru nu se aplică dacă vânzătorul anunță cumpărătorul că nu își va îndeplini obligațiile în acest termen.

7.31. În cazul în care cumpărătorul nu precizează un termen suplimentar sau nu pretinde o reducere a prețului de achiziție, vânzătorul poate specifica o perioadă suplimentară pentru înlăturarea defectelor. În cazul în care cumpărătorul, fără întârzieri nejustificate, după ce vânzătorul îl înștiințează cu privire la stabilirea termenului suplimentar, nu notifică vânzătorul cu privire la dezacordul său cu această perioadă, o astfel de notificare va fi considerată a fi stabilirea termenului în conformitate cu această Politică de garanție.

7.32. În cazul în care vânzătorul nu reușește să îndepărteze defectele mărfurilor în termenul prevăzut de prezenta Politică de garanție, cumpărătorul are dreptul de a pretinde o reducere a prețului de achiziție sau de a se retrage din contract cu condiția să notifice vânzătorului intenția sa de a retragerea din contract la momentul stabilirii termenului limită conform acestei Politici de garanție sau într-o perioadă rezonabilă înainte de retragere. Cumpărătorul nu poate modifica remediul deja selectat fără acordul vânzătorului.

7.33. În sensul acestor TCG, o încălcare a contractului este considerată semnificativă dacă partea care a încălcat știa la momentul încheierii contractului că cealaltă parte contractantă ar refuza să-și îndeplinească obligațiile în cazul unei astfel de încălcări a contractului, sau dacă o astfel de consecință era rezonabil de anticipat la momentul încheierii contractului, ținând cont de scopul contractului sau de circumstanțele în care acesta a fost încheiat. În caz de îndoială, se presupune că încălcarea contractului nu este materială.

7.34. Soluționarea reclamației se aplică numai defectelor specificate de cumpărător la depunerea cererii.

7.35. Dreptul cumpărătorului de a reclama un defect se epuizează după ce și-a exercitat dreptul și a cerut vânzătorului să înlăture defectul bunului și, indiferent de rezultatul soluționării daunei, acesta nu mai are dreptul să depună o cerere recurentă pentru același defect.

7.36. În cazul în care vânzătorul soluționează cererea de garanție prin respingerea motivată a reclamației, el poate propune cumpărătorului repararea defecțiunilor pe cheltuiala cumpărătorului. În cazul respingerii motivate a reclamației, vânzătorul poate cere și rambursarea costurilor suportate pentru soluționarea reclamației, în special costurile legate de diagnosticarea defecțiunii efectuată de un terț (furnizor de servicii autorizat) și pentru transportul de bunuri.

7.37. În cazul în care vânzătorul soluționează cererea de garanție prin respingerea motivată a reclamației, iar cumpărătorul se opune unei astfel de soluționări, el poate solicita despăgubiri în instanță.

8. DREPTUL STATUTAR DE RETRAGERE

8.1. Vânzătorul este îndreptățit să se retragă din contract din motivele specificate în aceste TCG și în reglementările legale generale obligatorii. În plus, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract din cauza lipsei de stoc, a indisponibilității bunurilor sau dacă producătorul, importatorul sau furnizorul de bunuri convenit în contract a întrerupt producția sau a făcut astfel de modificări majore care au făcut imposibilă. pentru a-și îndeplini obligațiile vânzătorului asumate prin contract sau din motive de forță majoră, sau dacă, chiar și cu toate eforturile rezonabile, acesta nu poate livra marfa către client în termenul specificat în prezentele TCG sau pentru prețul convenit. Vânzătorul este obligat să informeze cumpărătorul despre acest fapt fără întârzieri nejustificate și să returneze cumpărătorului toate plățile în conformitate cu prezentele TCG. Acest lucru nu afectează dreptul părților contractante de a conveni asupra unei prestații de înlocuire sau a unui preț modificat.

8.2. Vânzătorul are dreptul să se retragă din contract și în cazul în care prețul de cumpărare declarat pentru bunuri, la momentul încheierii contractului de cumpărare, a fost în mod evident incorect (de exemplu, virgulă zecimală plasată incorect, o cifră lipsă, prețul de cumpărare nu este în mod clar conform cu norma normală). pretul din magazin).

8.3. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract numai din motivele specificate în această parte a TCG sau într-o reglementare legală general obligatorie. Cumpărătorul - entitate comercială nu are dreptul să se retragă din contract din aceleași motive pentru care, conform primei părți a prezentelor TCG, doar cumpărătorul - consumator are dreptul să se retragă din contract (de exemplu, retragerea din contract chiar și fără a furniza niciun motiv pentru a face acest lucru în termen de 14 zile).

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Aceste TCG au fost întocmite la 01.02.2022 și ultima dată revizuite la 03.02.2023. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica și completa formularea acestor TCG. Raportul juridic dintre părțile contractante este întotdeauna guvernat de TCG valabile și efective la momentul depunerii comenzii.

9.1A. Vânzătorul expune recenzii ale produselor individuale si recenzii ale experientelor celor ce folosesc platforma. Recenziile pot sa includa si o clasificare verbala. Vânzătorul se asigură de autenticitatea recenziilor, din punct de vedere tehnic, prin a invita doar pe cei care au cumpărat, să ofere o recenzie și de asemenea poate să facă acest lucru printr-o terță parte (platformă de comparații și recenzii). Fără a compromite autenticitatea acestora, vânzătorul își rezervă dreptul să nu publice toate recenziile sau să le publice doar pe acelea menționate de el.

9.2. Aceste TCG au fost întocmite în limba slovacă. În cazul în care aceste GTC sunt scrise și într-o altă limbă decât slovacă, versiunea în limba slovacă va prevala întotdeauna asupra unei versiuni în altă limbă.

9.3. Daca contractul a fost încheiat în scris, orice modificare trebuie sa fie în scris. Părțile contractante au convenit ca comunicarea dintre ele să aibă loc în principal prin e-mailuri și scrisori.

9.4. Raporturile juridice dintre părțile contractante sunt reglementate de contract, de aceste TCG, de prevederile Legii nr. 513/1991 Coll. din Codul comercial astfel cum a fost modificat și alte reglementări legale general obligatorii ale Republicii Slovace.

9.5. În cazul unei discrepanțe între prevederile contractului de cumpărare și aceste TCG, vor prevala prevederile contractului de cumpărare. În cazul unei discrepanțe între prevederile acestor TCG și prevederile contractului de cumpărare convenite individual de către părțile contractante, vor prevala prevederile contractului de cumpărare.

9.6. Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice controversă, dispută sau pretenție care ar putea apărea între ele cu privire la aceste TCG, la contract sau în legătură cu acesta. În cazul în care părțile contractante nu reușesc să soluționeze pe cale amiabilă vreun litigiu care decurge din aceste TCG sau din contract, inclusiv o dispută cu privire la valabilitatea, interpretarea sau anularea acestuia, soluționarea unui astfel de litigiu va fi de competența instanțelor slovace.

10. LISTA ANEXELOR

10.1. Următoarele anexe fac parte integrantă din a doua parte a acestor TCG:

 1. Anexa nr. 1 la TCG: Formular de reclamație
 2. Anexa nr. 3 la TCG: Servicii suplimentare
 3. Anexa nr. 4 la TCG: Termenii si condițiile generale ale programului de fidelitate Muziker club

10.2. Anexa nr. 2 la TCG: Formularul de retragere nu se aplica cumpărătorului - persoană juridică.

Anexa nr. 1: Formular de reclamație

Formular de reclamație

Pentru a accelera procesul de reclamație în garanție, completați acest formular, imprimați-l și trimiteți-l împreună cu bunurile destinate reclamației. Marfa trebuie ambalata cu grija, întrucât vânzătorul nu răspunde pentru eventualele daune produse de curier in timpul transportului. Vânzătorul va fi răspunzător numai pentru orice scădere a valorii mărfurilor în urma acceptării lor corespunzătoare, în conformitate cu TCG.

Vânzător:
MUZIKER, a.s.
cu sediul social la Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Republica Slovacă
înscrisă în Registrul Comerţului Judecătoriei Oraşului Bratislava III, Secţia: Sa, Inserarea nr. 3337/B
Număr ID: 35 840 773
(denumit în continuare „vânzător”)

Cumpărător:

Numele și prenumele:
Strada și numărul casei, bloc, scară, apartament:
Cod poștal / Oraș:
E-mail:
Telefon:
Număr de cont IBAN (în cazul rambursării):

(denumit în continuare „cumpărător” sau „eu”)

În calitate de cumpărător, am încheiat contractul de cumpărare specificat mai jos cu vânzătorul pentru bunurile specificate mai jos, pentru care depun o reclamație la vânzător, inclusiv o descriere a defectelor specificate mai jos.

Numărul documentului de vânzare 2):
Data încheierii contractului 1)
Data depunerii cererii


Bunuri reclamate
 
Numele 3):
Descrierea defectelor 4):


Indicați modalitatea de soluționare a reclamației pe care o preferați (vă rugăm să bifați)*

▢ Reparație
▢ Înlocuire
▢ Rambursare
▢ Reducere corespunzătoare a prețului

*Vă vom informa despre metoda finală de soluționare a reclamației după diagnosticarea defectului.
Lista anexe:

Semnătura:

Instrucțiuni pentru completarea formularului:

 1. Data la care cumpărătorul a primit o confirmare de acceptare a comenzii de către vânzător. Nu precizați ziua în care a fost plasată comanda sau ziua în care v-am informat despre înregistrarea comenzii.
 2. La încheierea contractului de cumpărare vi s-au trimis prin e-mail numărul facturii și ID-ul comenzii.
 3. Denumirea și codul mărfurilor se regăsesc în factura sau e-mailul pe care vi l-am trimis la încheierea contractului de cumpărare.
 4. Furnizați o descriere precisă a defectelor. Soluționarea reclamației se aplică numai defectelor specificate de cumpărător.

Instrucțiuni pentru cumpărător-consumator: În cazul în care defectul poate fi remediat, cumpărătorul are dreptul de a-l remedia în mod gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să înlăture defectul fără întârzieri nejustificate. Cumpărătorul poate, în loc să remedieze defectul, să solicite schimbarea mărfii sau, în cazul în care defectul privește doar o parte a mărfii, înlocuirea piesei, dacă vânzătorul nu suportă costuri disproporționate din cauza prețului mărfurilor sau gravității defectului. În loc să elimine defectul, vânzătorul poate oricând schimba marfa defectă cu o marfă fără defecte, dacă acest lucru nu cauzează dificultăți serioase cumpărătorului.
Dacă este vorba despre un viciu care nu poate fi înlăturat și care împiedică folosirea corectă a mărfii ca marfa fără defecte, cumpărătorul are dreptul de a schimba marfa sau are dreptul de a se retrage din contract. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului și în cazul defectelor remediabile, dar dacă cumpărătorul nu poate folosi în mod corespunzător marfa din cauza reapariției defecțiunii, după reparare, sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În cazul altor defecte ireparabile, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă la prețul mărfii.

Anexa nr. 2: Formular de retragere

Formular de retragere din contract

Vânzător:
MUZIKER, a.s.
cu sediul social la Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Republica Slovacă
înscrisă în Registrul Comerţului Judecătoriei Oraşului Bratislava III, Secţia: Sa, Inserarea nr. 3337/B
Număr ID: 35 840 773
adresa de retur: Muziker (întors), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Slovacia
(denumit în continuare „vânzător”)

Cumpărător:

Numele și prenumele:
Strada și numărul casei, bloc, scară, apartament:
Cod poștal / Oraș:
E-mail/Telefon:

(denumit în continuare „cumpărător” sau „eu”)

În calitate de consumator, am încheiat un contract de cumpărare cu vânzătorul la (data) de ________________ 1) pentru bunurile specificate mai jos, din care mă retrag, prin prezenta.

Numărul documentului de vânzare 2):

Data primirii bunurilor:

Bunuri pe care le returnez vânzătorului (numele și codul mărfurilor) 3):

Motivul retragerii din contract / returnarea bunurilor 4):

Instrucțiuni pentru consumator: Cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului bunurile împreună cu accesoriile, inclusiv documentația, într-una din modalitățile specificate în Termenii și Condițiile Generale, în cel mult 14 zile de la data retragerii din contract. Vânzătorul nu este obligat să returneze plățile către cumpărător înainte ca bunurile să fie livrate acestuia, sau până când cumpărătorul face dovada returnării bunurilor către vânzător, cu excepția cazului în care vânzătorul își propune să ridice bunurile personal sau printr-o persoană autorizată de el. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract și livrează vânzătorului bunuri care sunt folosite sau deteriorate, sau valoarea acesteia este redusă ca urmare a unui tratament dincolo de verificarea necesară pentru a determina proprietățile și funcționalitatea bunurilor, vânzătorul are dreptul la despăgubiri împotriva cumpărătorului, în cuantumul valorii reparării mărfii și readucerii bunurilor la starea inițială.Modalitate de rambursare a prețului de achiziție:

▢ La numărul de cont IBAN:
▢ Într-un mod diferit:
Semnătura:

Instrucțiuni pentru completarea formularului:

 1. Data la care cumpărătorul a primit o confirmare de acceptare a comenzii de către vânzător. Nu precizați ziua în care a fost plasată comanda sau ziua în care v-am informat despre înregistrarea comenzii. Furnizarea acestor informații este opțională, dar ne va ajuta să grăbim înregistrarea mărfurilor returnate și rambursarea.
 2. La încheierea contractului de cumpărare vi s-au trimis prin e-mail numărul facturii și ID-ul comenzii. Furnizarea acestor informații este opțională, dar ne va ajuta să grăbim înregistrarea mărfurilor returnate și rambursarea.
 3. Denumirea și codul mărfurilor se regăsesc în factura sau e-mailul pe care vi l-am trimis la încheierea contractului de cumpărare. Furnizarea acestor informații este opțională, dar ne va ajuta să grăbim înregistrarea mărfurilor returnate și rambursarea.
 4. Aveți dreptul să vă retrageți din contract fără a furniza niciun motiv pentru a face acest lucru. Dacă nu doriți să oferiți motivul, lăsați câmpul necompletat.

Anexa nr. 3: Servicii suplimentare

CAPITOLUL I.
DOMENIUL DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

 1. Prezenta Anexă nr. 3 la TCG: Servicii Suplimentare (denumită în continuare „aceasta Anexă”) definește drepturile și obligațiile suplimentare ale părților contractante legate de serviciile complementare enumerate în prezenta Anexă.
 2. Termenii care nu sunt definiți în prezenta anexă au aceeași semnificație cu cea care le-a fost atribuită de prima parte a TCG dacă cumpărătorul serviciului complementar este un consumator, sau a doua parte a TCG dacă cumpărătorul serviciului complementar este un consumator persoană juridică.
 3. În sensul prezentei anexe, servicii suplimentare înseamnă:
  1. Garanție extinsă
  2. Asigurare de transport
  3. Înlocuire rapidă: Condițiile de utilizare a acestui serviciu sunt guvernate de regulile enumerate pe acest site web.
  (denumite în continuare „servicii suplimentare” sau „servicii complementare”)
 4. Toate serviciile complementare sunt opționale și furnizate cumpărătorului numai pe baza voinței acestuia. În niciun caz vânzătorul nu condiționează încheierea contractului sau îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor sale, de comandarea oricăruia dintre serviciile suplimentare.
 5. 5. În cazul în care cumpărătorul dorește să comande un serviciu sau servicii complementare, acesta va bifa căsuța sau căsuțele corespunzătoare în momentul plasării comenzii; comandarea serviciului complementar retroactiv nu este posibilă. Acceptarea obligatorie a propunerii de încheiere a contractului de cumpărare care include serviciul complementar are ca rezultat realizarea unui contract și pentru serviciul complementar (denumit în continuare „contractul de servicii suplimentare”).
 6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu oferi servicii complementare pentru anumite bunuri. Cumpărătorul este informat despre disponibilitatea serviciilor suplimentare pentru bunurile specifice în momentul plasării comenzii.
 7. Serviciile complementare pot fi combinate sau comandate individual.
 8. Vânzătorul este responsabil pentru defectele serviciilor complementare. Politica de garanție se aplică pentru gestionarea reclamațiilor.

CAPITOLUL II.
GARANȚIA EXTINSĂ

1. SCOPUL ȘI DURATA GARANȚIEI EXTINSE

1.1. Prin serviciul complementar Garanție extinsă se înțelege activitățile vânzătorului sau ale terților desemnați de vânzător constând în primirea notificărilor privind vicii ale mărfurilor, evaluarea și eliminarea acestora după expirarea perioadei de garanție, în modul și în condițiile definite în prezenta secțiune (denumită în continuare „Garanție extinsă”). Garanția extinsă nu înseamnă responsabilitatea vânzătorului pentru defectele bunurilor conform reglementărilor legale generale obligatorii, ci un serviciu comercial oferit cumpărătorului contra cost. Taxa pentru serviciul de Garanție Extinsă este specifică fiecărui produs și cumpărătorul este anunțat prin intermediul e-shop-ului în momentul plasării comenzii.

1.2. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această secțiune, relațiile juridice dintre părțile contractante care decurg din Garanția extinsă sunt supuse Politicii de garanție.

1.3. Garanția extinsă se aplică numai defectelor acoperite de garanție conform Politicii de garanție. Cazurile pentru care dreptul la o reparație gratuită în garanție încetează conform Politicii de garanție sunt, de asemenea, cazurile pentru care vânzătorul are dreptul de a refuza executarea în temeiul garanției extinse. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a refuza executarea în cazul în care cumpărătorul nu și-a exercitat fără întârziere nejustificată pretenția în temeiul garanției extinse după constatarea defectului, sau dacă a continuat să folosească bunurile în ciuda defectului.

1.4. Garanția extinsă începe în ziua următoare celei în care expiră perioada de garanție specificată de reglementările legale cu caracter general obligatoriu sau convenite de părțile contractante.

1.5. Durata garanției extinse poate fi convenită pentru o perioadă de unu, doi sau trei ani.

2. DOMENIUL DE APLICARE ȘI MODALITATEA DE DECONTARE A GARANȚIEI EXTINSE

2.1. În cazul în care cumpărătorul dorește să facă o reclamație în temeiul garanției extinse, el este obligat să facă acest lucru în modul specificat pentru completarea unei reclamații, în conformitate cu prevederile Politicii de garanție. În acest scop, cumpărătorul va folosi formularul de reclamație, care formează Anexa nr. 1 la prezentele TCG, sau formularul electronic de pe site-ul vânzătorului.

2.2. Cumpărătorul este obligat să completeze o reclamație în temeiul garanției extinse fără întârzieri nejustificate, imediat după constatarea defectului. În caz contrar, dreptul la o reparație gratuită în temeiul garanției extinse încetează.

2.3. În cazul unui defect reparabil al bunurilor acoperite de garanția extinsă, vânzătorul va asigura repararea gratuită a acestora.

2.4. În cazul unui defect iremediabil al bunurilor acoperite de garanția extinsă, cumpărătorul are dreptul de a returna bunurile, iar vânzătorul îi va plăti rambursarea proporțională pentru bunuri sub forma unui voucher pe care cumpărătorul îl poate solicita pentru următorul său cumpărare de la vânzător.

2.5. Rambursarea proporțională a mărfurilor se calculează prin reducerea prețului de achiziție cu un procent pentru fiecare lună începută de la data livrării mărfurilor.

2.6. Vânzătorul va soluționa reclamația în temeiul Garanției Extinse fără întârzieri nejustificate, totuși, în cazuri justificate, soluționarea unei astfel de reclamații poate depăși 30 de zile, mai ales dacă acest lucru este necesar din cauza diagnosticării defectuoase și/sau a reparării defectului care necesită timp.

2.7. Garanția extinsă începe în conformitate cu prezentul capitol, indiferent dacă și de câte ori cumpărătorul a depus o reclamație în timpul perioadei legale de garanție, cu excepția cazului în care se prevede altfel, mai jos. Dacă reclamația depusă în perioada de garanție legală, în conformitate cu Politica de garanție, a fost soluționată prin.

 1. repararea bunurilor reclamate - acest fapt nu afectează începerea garanției extinse,
 2. înlocuirea mărfurilor - garanția extinsă începe în ziua următoare zilei în care expiră perioada de garanție a mărfurilor schimbate,
 3. rambursarea prețului de achiziție - adică retragerea din contract, garanția extinsă încetează,
 4. oferirea unei reduceri corespunzătoare a prețului de achiziție - acest fapt nu afectează începerea garanției extinse, cu toate acestea, garanția extinsă nu se aplică defectelor pentru care s-a convenit reducerea corespunzătoare,
 5. respingerea motivată a reclamației - acest fapt nu afectează începerea garanției extinse.

3. ÎNCHEIEREA GARANȚIEI EXTINSE

3.1. Garanția extinsă încetează la:

 1. expirarea termenului convenit,
 2. retragerea uneia dintre părțile contractante din contract,
 3. retragerea cumpărătorului - consumatorului din contractul pentru serviciul suplimentar de Garanție Extinsă.

3.2. În cazul încetării garanției extinse în conformitate cu punctele b) și c) din paragraful anterior, vânzătorul va rambursa cumpărătorului taxa pentru garanția extinsă în modul și în condițiile definite în prezentele TCG. Acest lucru nu afectează prevederile acestor TCG privind retragerea din contract.

3.3. Cumpărătorul - consumator are dreptul de a se retrage din contractul de servicii complementare fără a indica niciun motiv pentru a face acest lucru în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia. Retragerea exclusivă din contract pentru serviciul complementar nu afectează durata contractului de cumpărare. Procedura de retragere din contractul de cumpărare definită în aceste TCG se va aplica mutatis mutandis și retragerii din contractul suplimentar.

3.4. În cazul în care oricare dintre părțile contractante se retrage din contract, serviciul de Garanție Extinsă este de asemenea anulat, iar vânzătorul va rambursa cumpărătorului taxa pentru Garanția Extinsă în modul și în condițiile definite în prezentele TCG. Acest lucru nu afectează prevederile acestor TCG privind retragerea din contract.

CAPITOLUL III.
ASIGURARE DE EXPEDIERE

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI DE PERFORMANȚĂ ALE SERVICIULUI DE ASIGURARE DE TRANSPORT

1.1. Prin Serviciul de Asigurare a Transportului se înțelege activitatea vânzătorului constând în primirea cu promptitudine a notificărilor cu privire la vicii cauzate de transport și înlăturarea rapidă a acestora prin înlocuirea mărfurilor cu altele noi, în afara procedurii poliței de garanție, în modul și în condițiile definite în prezenta secțiune (în continuare denumită „asigurare de transport”). Serviciul suplimentar Asigurarea de transport nu este un contract de asigurare, iar relația astfel stabilită între părțile contractante nu este asigurare în sensul reglementarilor legale general obligatorii. Asigurarea de transport este un serviciu comercial oferit cumpărătorului contra cost.

1.2. Asigurarea de transport nu limitează și nu condiționează răspunderea vânzătorului pentru defecte ale mărfurilor, așa cum sunt definite de reglementările legale cu caracter general obligatoriu și de Politica de garanție.

1.3. Asigurarea de transport acoperă:

 1. deteriorarea sau distrugerea bunurilor care ar putea fi cauzate pe timpul transportului; și
 2. bunurile care fac obiectul contractului de cumpărare pentru care s-a încheiat contractul pentru acest serviciu complementar.

O reclamație în temeiul asigurării de transport nu poate fi făcută:

 1. pentru bunuri sau avarii, altele decât cele prevăzute la paragraful anterior, sau
 2. după expirarea perioadei de reclamație.

2. TERMENII ŞI CONDIȚIILE RECLAMAȚIILOR ÎN ASIGURAREA DE TRANSPORT

2.1. Cumpărătorul este obligat să completeze o reclamație în temeiul asigurării de transport, către vânzător, fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare de la primirea mărfii. În cazul în care mărfurile sunt livrate cumpărătorului separat, perioada de exercitare a reclamației curge pentru fiecare dintre transporturi separat.

2.2. O reclamație în temeiul asigurării de expediere va fi completată prin scris la adresa de e-mail a vânzătorului: romania@muziker.com (denumită în continuare „notificarea”). Notificarea trebuie să conțină identificarea cumpărătorului, numărul facturii și numărul comenzii, și o descriere detaliată a avariei produse, inclusiv documentația foto.

2.3. La primirea notificării de către vânzător, părțile vor conveni asupra datei și modului de returnare a bunurilor către vânzător. Vânzătorul va expedia cumpărătorului mărfuri noi folosind aceeași metodă pe care a ales-o în comanda sa, fără întârzieri nejustificate, după ce bunurile originale au fost livrate înapoi vânzătorului. În cazul în care înlocuirea bunurilor deteriorate cu altele noi nu este posibilă din cauza lipsei de stoc sau a indisponibilității bunurilor, vânzătorul poate conveni cu cumpărătorul asupra livrării de bunuri alternative. Costurile care rezultă din returnarea mărfurilor inițiale și livrarea mărfurilor noi în cadrul asigurării de transport vor fi suportate de vânzător.

2.4. Bunurile care sunt trimise cumpărătorului ca înlocuire a bunurilor originale sunt acoperite de Asigurarea de Transport în același mod ca și bunurile originale, în mod automat și fără obligația de plăți ulterioare.

3. FURNIZAREA SERVICIULUI ȘI RETRAGEREA CONTRACTULUI

3.1. Cumpărătorul - consumator are dreptul de a se retrage din contractul de prestare a serviciului complementar fără a indica niciun motiv pentru a face acest lucru în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia, dar nu mai târziu de până la îndeplinirea integrală a acestuia. Retragerea exclusivă din contract pentru serviciul complementar nu afectează durata contractului de cumpărare. Procedura de retragere din contractul de cumpărare definită în aceste TCG se va aplica mutatis mutandis și retragerii din contractul suplimentar.

3.2. Datorită naturii și scopului serviciului de asigurare a transportului, este posibil să se înceapă prestarea acestui serviciu numai înainte de expirarea perioadei de retragere și se consideră că a fost prestat în totalitate până la expirarea perioadei în care cumpărătorul completează o reclamație rezultată din acest serviciu, sau prin livrarea de bunuri noi sau de altă natură.

3.3. Vânzătorul va informa cumpărătorul că prin acordarea consimțământului (depunerea comenzii) pentru a începe prestarea serviciului înainte de expirarea perioadei de retragere, cumpărătorul își pierde dreptul de a se retrage din contractul pentru serviciul complementar după prestarea serviciului în deplin.

3.4. Prin depunerea comenzii, cumpărătorul declară că:

 1. a fost informat în mod corespunzător cu privire la imposibilitatea de a se retrage din contractul de prestare a serviciului complementar conform paragrafului precedent și
 2. este de acord să înceapă furnizarea serviciului de Asigurare de Transport înainte de expirarea perioadei de retragere.

3.5. Acest lucru nu afectează dreptul cumpărătorului - consumator de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu aceste TCG sau dreptul său de a depune o reclamație în conformitate cu Politica de garanție. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare după expirarea perioadei de completare a unei reclamații care decurge din acest serviciu complementar, vânzătorul nu este obligat să ramburseze cumpărătorului taxa pentru serviciul de Asigurare de Transport.

SECTIUNEA IV.
LIVRARE CU LIVRARE LA APARTAMENT

1. SCOPUL SERVICIULUI DE LIVRARE CU LIVRARE LA APARTAMENTE

1.1. Serviciul de livrare cu livrare la apartamente (numit mai departe "Livrare la apartament" sau "Livrare") înseamnă activitatea transportatorului mediată de vânzător pentru cumpărător consistând în livrarea bunurilor dincolo de o livrare normală, conform cerințelor la apartament sau premise similare desemnate de cumpărător.

1.2. Livrarea până la apartament este un serviciu comercial oferit cumpărătorului contra cost.

1.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi livrarea până la apartament doar în țări și/sau regiuni selectate pe baza unor criterii nediscriminatorii determinate de acesta, la fel cu dreptul de a schimba aceste criterii în orice moment, în mod discreționar.

2. CONDIȚII ȘI METODE DE LIVRARE PÂNĂ LA APARTAMENT

2.1. Cumpărătorul este obligat să asigure transportatorului de cooperarea sa și să creeze condițiile necesare pentru aducerea bunurilor până la apartament. În acest scop, cumpărătorul este obligat, în special, să asigure accesul liber în incintele unde urmează să fie livrate bunurile, să asigure suficient spațiu, inclusiv în zonele de trecere, pentru manevrarea bunurilor și daca este necesar să ia măsuri necesare pentru a preveni deteriorarea (de exemplu să acopere pardoseala, să protejeze colțurile pereților, să îndepărteze obiectele fragile din apropiere zonei de manevrare a bunurilor, etc).

2.2. Nici vânzătorul nici transportatorul nu sunt răspunzători pentru imposibilitatea de a evalua sau pentru deteriorarea rezultată din nerespectarea cerințelor de cooperare necesară. Cumpărătorul este obligat să compenseze pentru deteriorarea survenită in detrimentul vânzătorului sau al transportatorului, prin nerespectarea cerințelor de cooperare necesare."

3. FURNIZAREA SERVICIULUI ȘI RETRAGEREA DIN CONTRACT

3.1. Cumpărătorul-consumatorul se poate retrage din contract pentru orice serviciu adițional fără un motiv anume în termen de 14 zile de la încheierea lui, dar nu mai târziu de consumarea completă a acestuia. Retragerea din contract doar pentru serviciile adiționale nu afectează durata contractului de achiziție. Procedura de retragere din contractul de achiziție sub aceste TCG se va aplica mutual și pentru retragerea din contractul auxiliar.

3.2. Rezultă că din natura și scopul serviciului de livrare la Apartament că începutul derulării lui este posibil numai înainte de expirarea termenului de retragere și că se considera îndeplinit pe deplin prin livrarea bunurilor în locul specificat. În scopurile menționate în acest paragraf, bunurile se vor considera a fi fost manevrate, în cazul în care transportatorul a încercat să le manevreze dar nu a fost posibil datorită lipsei asigurării condițiilor solicitate cumpărătorului la paragraful 2.1.

3.3. Vânzătorul instruiește cumpărătorul că prin acordarea consimțământului (plasarea comenzii) să înceapă furnizarea serviciului înainte de expirarea perioadei de retragere din contract, cumpărătorul pierde dreptul de retragere din contract pentru servicii adiționale după furnizarea completă a serviciului.

3.4. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul declară că

 1. a fost informat în mod corespunzător despre imposibilitatea retragerii din contract pentru un serviciu adițional conform paragrafului anterior, și
 2. agreează începerea furnizării serviciului de livrare la apartament înainte de expirarea perioadei de retragere din contract.

3.5. Dreptul cumpărătorului-consumator de a se retrage din contractul de vânzare sub aceste TCG și dreptul de a depune plângere conform cu Procedura de Reclamații, nu sunt afectate de acestea.

Anexa nr. 4: Condiții generale ale programului de fidelitate Muziker SMILE

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Acești Termeni și Condiții Generale ai programului de loialitate MUZIKER SMILE (denumit în continuare „termenii de membru”) reglementează condițiile de membru la programul de fidelitate MUZIKER SMILE (denumit în continuare „clubul”) și relațiile conexe dintre club operator, care este Muziker, a.s., cu sediul social la Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Republica Slovacă, IČO 35 840 773, înregistrată în Registrul Comerțului al Tribunalului Municipal Bratislava III, Secția: Sa, Inserarea nr. 3337/B (denumit în continuare „operatorul”) și un membru al clubului, care este persoană fizică sau juridică care și-a exprimat voința de a deveni membru al clubului și a îndeplinit condițiile de membru (denumit în continuare: ca „membru de club” sau „membru”) (operatorul și un membru al clubului, de asemenea, separat „parte contractantă” sau împreună „părți contractante”).

1.2. Sistemul de fidelizare a clienților MUZIKER SMILE este un sistem de beneficii pentru clienții Muziker. În ciuda faptului că acești Termeni și Condiții Generale reglementează drepturile și obligațiile părților la contractul de cumpărare încheiat prin intermediul e-shop-ului, beneficiile clubului pot fi folosite și în locațiile fizice ale vânzătorului.

1.3. Aceste condiții de membru sunt parte integrantă a acestor TCG, în care operatorul este denumit și vânzător. Un membru al clubului nu trebuie să fie cumpărător în sensul acestor TCG.

1.4. Termenii care nu sunt definiți în această anexă au același înțeles pe care le-o oferă prima parte a Termenilor și condițiilor generale, dacă cumpărătorul este consumator, sau a doua parte a Termenilor și condițiilor generale, dacă cumpărătorul este un antreprenor.

2. ÎNREGISTRAREA, DURATA ȘI ÎNCHEIEREA CALITĂȚII DE MEMBRU

2.1. A deveni membru al clubului înseamnă a avea atribuit un card de fidelitate de membru (denumit în continuare „cardul de fidelitate”), pe care membrul îl primește printr-un e-mail în urma înregistrării cu succes a calității de membru.

2.2. Calitatea de membru poate fi înregistrată ca parte a înregistrării clienților pe site-ul web sau la una dintre locațiile fizice ale operatorului, fie la crearea unei comenzi, fie separat. Mai mult, calitatea de membru poate fi înregistrată astfel încât un client care și-a stabilit un cont de client în trecut, dar fără înregistrare curentă la club, trimite o nouă comandă în starea de conectare activă la acest cont. Înregistrarea contului pe site-ul operatorului nu este posibilă fără înregistrarea în club.

2.3. Înregistrarea retroactivă a abonamentului nu este posibilă. De asemenea, nu este posibil să revendicați beneficiile clubului înapoi. Dacă este o înregistrare la club conform art. 2.2. din a doua teză a acestor condiții de membru, calitatea de membru al clubului nu va fi stabilită mai devreme de ziua în care este trimisă comanda.

2.4. Calitatea de membru este gratuită și este creată pentru o perioadă nedeterminată.

2.5. Calitatea de membru al clubului, cardul de fidelitate și beneficiile clubului sunt netransferabile.

2.6. Calitatea de membru încetează la anularea înregistrării de membru de către operator. Operatorul va anula calitatea de membru pe baza cererii scrise a membrului clubului de a rezilia calitatea de membru sau la propria discreție. Operatorul va anula calitatea de membru în special dacă membrul a încălcat condițiile de membru sau dacă operatorul are o suspiciune rezonabilă că membrul folosește clubul cu încălcarea reglementărilor legale general obligatorii sau pentru încălcarea drepturilor terților, pentru facilitarea activităților infracționale, sau o suspiciune rezonabilă că utilizatorul real al clubului sau al contului de client este o altă persoană decât persoana înregistrată. Dacă membrul clubului reziliază calitatea de membru, operatorul va anula calitatea de membru într-un interval de timp rezonabil de la data primirii cererii de reziliere a calității de membru.

2.7. Indiferent de modalitatea și motivul rezilierii, rezilierea abonamentului are ca rezultat pierderea ireversibilă a tuturor punctelor disponibile și rezervate neutilizate și dezactivarea cardului de fidelitate al membrului.

3. BENEFICIILE CALITĂȚII DE MEMBRU LA CLUB

3.1. Avantajele calității de membru al clubului sunt, în special:

 1. Program de fidelitate bazat pe puncte,
 2. Perioada prelungită pentru retragerea din contract,
 3. Garanție extinsă
(denumite în continuare „beneficii de membru”).

3.2. Beneficiile abonamentului conform literelor (b) și (c) din paragraful precedent pot fi utilizate numai de un membru care este consumator.

3.3. Lista beneficiilor de la alin. 3.1 este gama minimă de beneficii. Gama de beneficii valabilă în prezent este publicată pe site-ul web al operatorului. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica gama de beneficii.

4. PROGRAMUL DE FIDELITATE BAZAT PE PUNCTE

4.1. Programul de fidelitate bazat pe puncte înseamnă un sistem de fidelizare prin colectarea punctelor și de utilizare a acestora în modul și în condițiile definite în aceste condiții de membru.

4.2. Membrul va obține puncte prin achiziționarea de produse de la operator. Numărul de puncte pe care un membru le poate obține în urma îndeplinirii condițiilor depinde de prețul de achiziție al produsului, fiind valabil faptul că pentru fiecare euro plătit, membrul primește un punct. În cazul în care prețul de achiziție al produsului este exprimat într-o altă monedă decât euro, punctele vor fi convertite la cursul de schimb folosit în prezent de operator și vor fi afișate cumpărătorului în coșul de cumpărături, respectiv în timpul procesului de achiziție. Operatorul are dreptul, la discreția sa, să atribuie pentru achiziționarea unui anumit produs un număr diferit de puncte (mai puține sau mai multe) decât cel menționat în acest paragraf.

4.3. Colectarea punctelor este supusă următoarelor condiții:

 1. pentru cumpărături din magazinul electronic: calitatea de membru al clubului, deținerea cardului de fidelitate, deținerea unui cont de client pe site-ul operatorului, autentificarea în contul de client la plasarea comenzii și o valoare pozitivă a punctelor indicată în detaliu al produsului în catalogul magazinului electronic;
 2. pentru cumpărături în magazine fizice: apartenența la club, dovedirea deținerii cardului de fidelitate (prin prezentarea cardului de fidelitate, declararea numărului cardului de fidelitate sau furnizarea adresei de e-mail legată de înregistrare), înregistrarea valabilă a contului de client pe site-ul operatorului și o valoare pozitivă a punctelor indicată în detaliul produsului din catalogul magazinului electronic.

4.4. În cazul în care prețul de achiziție al bunurilor este negociat sau ajustat individual sau dacă membrul aplică un cupon de reducere pentru anumite bunuri sau pentru întreaga comandă, dreptul de a colecta puncte aparținând acestor bunuri sau comenzi poate fi redus sau nu apare deloc. De asemenea, dreptul de colectare a punctelor nu va apărea pentru achiziționarea de bunuri care fac obiectul comenzii, pentru care punctele obținute anterior au fost aplicate chiar parțial. Punctele nu pot fi aplicate pentru comanda pentru care urmează să fie colectate.

4.5. In cazul in care contractul a fost încheiat prin e-shop, punctele obținute vor fi creditate membrului iar membrul va putea dispune de ele cel mai devreme după 30 de zile de la data primirii mărfii. În cazul în care contractul a fost încheiat într-un magazin fizic, punctele câștigate vor fi creditate membrului și membrul poate dispune imediat de ele; aceasta nu se aplica daca membrul a ales opțiunea de plata in rate sau prin factura. În acest caz, punctele obținute vor fi creditate membrului, iar membrul va putea dispune de ele cel mai devreme după 30 de zile de la data primirii plății de către operator.

4.6. Soldul curent al punctelor disponibile va fi afișat membrului clubului atunci când acesta se conectează activ în contul său de client sau, la cumpărături la unul dintre magazinele fizice, acesta va fi indicat pe chitanța de plată în numerar pentru achiziție, sau aceste informații vor fi furnizate de personalul magazinului fizic la cerere.

4.7. Dacă membrul clubului nu realizează o achiziție nouă în stare de autentificare activă sau în punctul de vânzare folosind cardul de loialitate în termen de 24 de luni de la ultima achiziție, punctele acumulate anterior vor expira. Faptul că în timpul acestei noi achiziții au fost obținute puncte noi sau au fost folosite punctele disponibile nu este relevant.

4.8. Pentru a utiliza punctele adunate, membrul va stabili câte dintre punctele disponibile intenționează să folosească pentru comandă înainte de trimiterea comenzii. Numărul de puncte astfel selectat se va reflecta într-o reducere a prețului de achiziție, prețul de achiziție fiind redus cu un eurocent pentru fiecare punct utilizat. În acest fel, este posibil să obțineți bunurile gratuit dacă prețul de achiziție este redus la 0 € (în cuvinte: zero euro).

4.9. Punctele adunate pot fi folosite doar pentru achiziții din magazinul electronic al operatorului. Nu este posibilă utilizarea punctelor pentru achiziții în magazinele fizice ale operatorului.

4.10. În cazul retragerii din contractul de cumpărare de către una dintre părți in orice mod, operatorul nu este obligat sa returneze punctele folosite membrului clubului. În cazul în care membrul clubului nu a redus prețul de achiziție la 0 € prin plata cu puncte și a plătit prețul redus de achiziție, operatorul va rambursa plata numai în cuantumul prețului de achiziție redus.

5. PERIOADA DE RETRAGERE DIN CONTRACT PRELUNGITĂ

5.1. Un membru al clubului are dreptul de a se retrage din contractul încheiat prin intermediul e-shop-ului fără a indica niciun motiv pentru acest lucru, după expirarea perioadei legale de retragere de 14 zile, în cel mult 30 de zile de la data livrării (denumită în continuare „perioadă de retragere prelungită”).

5.2. Exercitarea acestui drept este condiționată de calitatea de membru al clubului, deținerea cardului de fidelitate și autentificarea în contul de client la depunerea comenzii. Dreptul de retragere din contract în perioada prelungită se aplică numai bunurilor care fac obiectul comenzii conform tezei anterioare și care sunt nedeteriorate, fără semne de folosință, și ambalate in ambalajul original.

5.3. În cazul retragerii din contract în perioada prelungită, operatorul nu va rambursa suma de bani către membrul clubului, ci îi va emite un voucher în cuantumul prețului de cumpărare, pe care cumpărătorul îl poate utiliza pentru următoarea achiziție de la vânzător.

5.4. Retragerea din contract în perioada prelungită nu este posibilă în aceleași cazuri în care nu este posibilă retragerea din contract în termenul legal. Celelalte prevederi 5.3. În cazul retragerii din contract în perioada prelungită, operatorul nu va rambursa suma de bani către membrul clubului, ci îi va emite un voucher în cuantumul prețului de cumpărare, pe care cumpărătorul îl poate utiliza pentru următoarea achiziție de la vânzător. Ale prezentelor TCG privind retragerea din contract se vor aplica mutatis mutandis.

5.5. Acest lucru nu afectează dreptul cumpărătorului - consumator de a se retrage din contractul de cumpărare în temeiul acestor TCG sau dreptul de a depune o reclamație în conformitate cu Politica de garanție.

6. GARANȚIA EXTINSĂ

6.1. Bunurile care sunt acoperite de o perioadă de garanție de cel puțin 24 de luni și care îndeplinesc condițiile definite în prezentul art. 6, vor face obiectul serviciului suplimentar de garanție extinsă.

6.2. Serviciul suplimentar de Garanție Extinsă este condiționat de calitatea de membru al clubului, deținerea cardului de fidelitate și de autentificarea în contul de client înainte de plasarea comenzii. Garanția extinsă se aplică numai bunurilor care fac obiectul comenzii depuse în conformitate cu teza anterioară.

6.3. Serviciul de Garanție Extinsă este activat automat pentru un membru al clubului pe o perioadă de un an. În cazul în care un membru al clubului a comandat serviciul complementar Garanție extinsă contra cost, adică dincolo de acest beneficiu de membru, garanția extinsă plătită se prelungește cu un an.

6.4. Prevederile acestor TCG privind serviciul complementar Garanție extinsă se vor aplica serviciului suplimentar Garanție extinsă oferit membrilor clubului.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Relația dintre operator și membrul clubului care nu este reglementată de aceste condiții va fi guvernată de Termenii și condițiile generale.

7.2. Operatorul nu este responsabil pentru

 1. daune rezultate din utilizarea abuzivă a cardului de fidelitate;
 2. utilizarea limitată a beneficiilor clubului din motive din partea terților (de exemplu, partenerul de afaceri al operatorului);
 3. utilizarea limitată a beneficiilor clubului din cauza unor circumstanțe în afara controlului operatorului.

7.3. Operatorul are dreptul de a suspenda funcționarea clubului sau utilizarea beneficiilor de membru

 1. din motive de securitate;
 2. din cauza de forță majoră;
 3. în baza unei decizii a unei autorități publice;
 4. pentru a permite reparații, lucrări, revizii și întreținere necesare funcționării echipamentelor tehnice care permit funcționarea clubului;
 5. din alte motive care servesc intereselor legitime ale operatorului sau ale unuia sau mai multor membri ai clubului.

7.4. Operatorul va informa membrul clubului cu privire la suspendarea funcționării clubului sau la utilizarea beneficiilor de membru prin intermediul unui anunț publicat pe site-ul operatorului.